Президентът няма необходимото образование да критикува бюджета

0
134
Румен Радев

Това ми е 35-и бюджет, работил съм с всички правителства досега и съм работил честно и достойно

Кирил Ананиев

Кирил Ананиев, Дарик радио

Президентът няма необходимото образование и основание да критикува бюджета за 2021 година. Той разединява нацията и противопоставя едни хора на други. Това ми е 35-и бюджет, работил съм с всички правителства досега и съм работил честно и достойно и мисля, че тези бюджети бяха характеризирани с добри показатели и цели и спазване на фискалната дисциплина на държавата.

В доклада на рейтинговата агенция Standard&Poor’s се отбелязва подобрение в очакванията за развитието на българската икономика, тъй като вътрешното търсене е по-устойчиво на въздействието на пандемията, отколкото са били предварителните оценки на агенцията. На тази база S&P намалява с два процентни пункта спада на БВП, бюджетният дефицит ще остане умерен през тази и следващата година, след което се очаква бърза консолидация, съпроводена със значителен приток на европейски средства.

Ниският спад на БВП ни дава възможност много бързо да пренастроим икономиката и да излезем на позицията на растеж. За следващата година предвиждаме ръст на БВП от 2,5 %, докато прогнозираният от рейтинговата агенция растеж е 2,6%.