Прокуратурата: Кметът на Дупница е извършил престъпление по служба, свързано с боклука под магистрала „Струма“

0
31
Депото за отпадъци

Според нея той е задължен да регламентира и контролира изхвърлянето на отпадъци, а не го е направил

Върховна административна прокуратура /ВАП/ е констатирала данни за извършено престъпление, свързано с нерегламентирано струпване на отпадъци под моста на магистрала „Струма“ в Дупница.

Според ВАП кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите, свързани със събиране, транспортиране и депониране на битови и строителни отпадъци. Задълженията на кмета на общината  не са изпълнени изцяло или отчасти и това е продължило през съответен период от време при натрупване на отпадъците, сочат от прокуратурата.

Оттам добавят, че обстоятелството, че са наложени санкции и са образувани административни производства за отнемане на лиценз на дружеството „Феникс-Дупница“ ООД, че е предписано на „Балканфарма-Дупница“ АД да предприеме действия за почистване на отпадъци, не елиминира отговорността на кмета.

Сезирана е Върховната касационна прокуратура. Образувано е досъдебно производство.