Прокуратурата протестира решение на Интерпол за сваляне на данните на дъщерята и съпругата на Цветан Василев

Правните изводи на Комисията противоречат на статута на международната организация

0
202
прокуратура
Антоанета Василева вече не се издирва от Интерпол.

Твърденията, че срещу тях има политически мотиви, не са верни, съобщават от държавното обвинение

Прокуратурата, съвместно с МВР, ще протестира в Генералния секретарят на Интерпол решение на Комисията за контрол на данните на международната полицейска организация за заличаване на данните на съпругата на Цветан Василев-Антоанета Василева и дъщеря му Радосвета Василева. Това съобщиха от държавното обвинение.

По повод на множество запитвания от медиите, Пресцентърът на Прокуратурата на Република България предоставя следната информация:

На 13.02.2019 г. чрез ДМОС – МВР , прокуратурата е била уведомена за решението на Комисията за контрол на данните на Интерпол, взето на закрито заседание на 30.01.2019 г., за заличаване на личните данни на Антоанета Василева и Радосвета Василева от базата данни на Интерпол.

След запознаване със съдържанието на това уведомление и с мотивите за взетото решение, Прокуратурата на Република България е отправила официално възражение до Комисията за контрол на данните при МОКП Интерпол. В него се изразява несъгласие с направените констатации от страна на конкретния състав на Комисията, взел това решение.

Подчертава се, че то се основава само на твърденията на засегнатите лица и на направените от тях възражения, без въобще да е обсъдена позицията на държавното обвинение. Изразено е категорично становище, че взетото решение е в противоречие със статута и функциите на Интерпол, защото то се основава на мотиви, свързани с обсъждане на обвиненията по същество, което е правомощие само на наказателен съд.

Обвързването на доводите с обвиненията срещу Цветан Василев е неоснователно, защото не е отчетено, че наказателното производство по отношение на него е вече в съдебна фаза, за което Генералния секретариат на Интерпол е уведомен.

Казусите с Антоанета Василева, Радосвета Василева и Цветан Василев досега са били обект на всеобхватен обмен на данни между Комисията и ДМОС – МВР, неприсъщ за множество други казуси. Категорично се възразява срещу твърдението за наличие на политически мотиви за наказателно преследване, като се поддържа позицията, че всеки опит на Комисията /на неин състав/ да преценява основателността на обвиненията и да прави правни изводи противоречи на правомощията й и въобще на статута на международната организация.

Поради тези и други аргументи и на основание чл. 42 ал. 1-3 от Статута на Комисията за контрол на данните на Интерпол, Прокуратурата на Република България настоява за ревизия на решението Комисията, взето на закрито заседание на 30.01.2019 г.

Осъществена е координация с ръководството на МВР с цел конкретния казус, създаващ опасен прецедент, да бъде поставен за обсъждане в Генералния секретариат на Интерпол.