Прокурорите преглеждат документи в басейновата дирекция в Благоевград, свързани с язовир „Студена“

0
23
От дирекцията потвърдиха за прокурорската проверка.

Въпреки одобрените количества от 1 млн. куб. м ВиК – Перник, е изразходвал през ноември 1,5 млн. куб. м

Служители на прокуратурата преглеждат документи в Басейнова дирекция Западнобеломорски район /БДБЗР/ -Благоевград, потвърди пред журналисти Ралица Кукова – директор на Дирекция „Контрол“ в БДЗБР.

Да, има служители на прокуратурата, които разглеждат документи, които вече Басейнова дирекция е представила на всички контролиращи органи, имащи отношение към проблема с язовир „Студена“, посочи Кукова. Тя допълни, че информация относно осъществената контролна дейност от страна на БДЗБР е налична на сайта на дирекцията.

Ралица Кукова каза още, че в момента текат следствени дейности, поради което не може да се предостави повече информация. Когато това е възможно, тя ще бъде предоставена публично.

Басейновата дирекция контролира водните обеми в реките и язовирите в Югозападна България, както и графиците за водоползване от операторите и собствениците на ВЕЦ на основата на прогнозите от НИМХ.

За неспазване на плана за водоползване ВиК Перник беше санкционирано от дирекцията. Въпреки одобрените количества от 1 млн. куб. м водният оператор е изразходвал през ноември заявените 1,5 млн. куб. м. Най-вероятно прокурорската акция е свързана с документацията, потвърждаваща това.

Към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, чийто център е Благоевград, спадат водосборните области на реките Места, Доспат и Струма, както и прилежащите язовири „Студена“, „Пчелина“,“Осломе“, „Извор“ и други.