Проф. Анастас Герджиков е единствен кандидат за ректор на СУ „Св. Климен Охридски“

0
29
Проф. Анастас Герджиков Снимка: 24 часа

Изтече срокът за издигане на кандидати

Проф. Анастас Герджиков е единственият кандидат за ректор на СУ „Св. Климент Охридски“. Според процедура, приета от Академичния съвет на университета, в 17.00 часа днес изтече срокът за издигане на кандидатури за ректор на Софийския университет.

Кандидатурата за поста е една – на досегашния ректор проф. Анастас Герджиков. Тя е издигната от Общото събрание на Факултета по класически и нови филологии на СУ, съобщи пресцентърът на висшето училище.

На 20 ноември 2019 г. Общото събрание на Софийския университет ще избере еднолични и колективни органи на управление и контрол на Софийския университет.