ТЕЛК решенията вече ще се издават по електронен път

0
23
Снимка: архив

За да могат да се възползват от новата услуга, потребителите ще трябва да разполагат с електронен подпис

От днес ТЕЛК решенията ще се издават по електронен път. Пациентите ще могат да подават заявления за ТЕЛК изцяло онлайн, включително и за преосвидетелстване. Експертното решение на лекарите, както и евентуални жалби също ще се правят онлайн.

За да могат да се възползват от новата услуга, потребителите ще трябва да разполагат с електронен подпис.

„Системата ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза и ще гарантира проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документите на гражданите“, обясни зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева пред bTV.

В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през електронната система.

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане. В момента извънредна епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември, включително. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК, които изтичат по време на извънредната епидемична обстановка, автоматично се удължава до края на месец февруари.