21 хил. малки фирми получиха 173 млн. лв. безвъзмездно заради пандемията

0
20
измами
Снимка: архив

Допълнителни 52 млн. лева са осигурени за финансиране и повторно преразглеждане на проектни предложения

С близо 173 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ са подпомогнати над 21 хил. микро- и малки предприятия по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), съобщават от Министерството на икономиката

По процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е приключил прегледът на всички проектни предложения и са наредени плащания в размер на над 172,6 млн. лв.

Извършена е оценка на всички проектни предложения, подадени в рамките на общо 28 оценителни сесии на процедурата (над 27 хил. компании), като одобрени за финансиране са 21 173 фирми, с които са сключени договори за грантове от 3 хил. до 10 хил. лв.

Поради огромния обществен интерес към процедурата ще бъдат изменени условията за кандидатстване, посочват от ведомството. Така ще бъде възможно повторното изискване на документи от страна на кандидатите по процедурата за подкрепа на микро- и малки предприятия.

Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата от 173 млн. лева на 225 млн. лева, като допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.

Процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които към момента е установено, че не отговарят на условията за кандидатстване по процедурата, ще стартира през октомври, като уведомления за отстраняване на нередовности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020.