63% от предприемачите у нас очакват подобрение на бизнесклимата през 2020 г.

0
11
Проучването е на Българската търговско-промишлена палата

Анкетирани са представители на 555 компании

Близо 63% от анкетираните в България предприемачи очакват подобрение на бизнес климата през 2020-та година. През 2019 г. делът им е бил 54%.

Данните бяха представени от проведеното проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за бизнесклимата „Европейско икономическо проучване 2020 г.“. Проучването е проведено сред 555 компании от България, като общо участват 53 хиляди фирми от 28 държави в Европа. Анкетата е част от мащабно бизнеспроучване в Европа, в което участват над 53 000 фирми от 28 държави.

Според него предприемачите в България очакват по-добра 2020 г. на фона на предпазливите прогнози за глобална икономика. Нивото на оптимизъм у нас леко се увеличава за 2020-та година спрямо 2019 – има повече фирми с позитивни очаквания.

Топпроблемите пред компаниите остават недостигът на персонал и работна ръка, цените на енергията и суровините. Фирмите са загрижени, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става все по-трудно да се намерят работници с необходимия профил.

В резултатите от проведеното проучване България се нарежда в първите пет страни с най-високи очаквания за по-добър бизнес климат и възобновяване на инвестиционната дейност през 2020 г. спрямо 2019 г. Голям песимизъм има във Франция и Италия по отношение на вътрешното търсене.

Около 53% от респондентите очакват увеличени продажби в чужбина, а малко над 44% от анкетираните са оптимисти за по-високо търсене от местния пазар. За заетостта прогнозите за 2020 г. са за стабилизиране и лек растеж.

Според шефа на БТПП Цветан Симеонов трябва да бъдат заделяни повече средства за приложни изследвания. Той отчете още, че новите инвестиции в страната се забавят и въвеждането на промени в съдебната система. Хубавото е, че е на разположение на бизнеса са алтернативните способи за разрешаване на споровете.

От БТПП очакват една предизвикателна 2020 година за европейските фирми главно заради напреженията при свободната търговия, които ограничават инвестициите и растежа на частния сектор. Износът, вътрешното потребление и липсата на квалифициран персонал са едни от основните затруднения пред европейския бизнес.

Западните страни са по-интересни за нивото на износа им, докато страните от Централна и Източна Европа са засегнати от увеличаващите се разходи за труд и липсата на квалифицирани работници. Същевременно много европейски фирми се опасяват от последиците, които може да доведе Брекзит без сделка върху техните икономики.

Според търговско-промишлената палата, за да се преодолеят тези предизвикателства, европейският бизнес трябва да види конкретни и амбициозни инициативи, приети от европейските институции и от националните правителства. Освен това трябва да се въведат нови мерки за укрепване на единния пазар, създаване на благоприятна търговска среда и преодоляване кризата на уменията. Насочвайки се към тези въпроси, европейските политици могат в крайна сметка да стимулират икономическата експанзия и управлението.