97% от германските фирми биха избрали да инвестират отново в България

0
76
Снимка: pixabay

Оптимистична е прогнозата на почти половината от участниците в анкетата

„24 часа“

Анкета на немския бизнес показва, че 97% от фирмите биха избрали да инвестират отново в България, съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска камара /ГБИТК/, организирали допитването сред своите членове.

41% от мениджърите смятат страната ни за атрактивно място за инвестиции. През 2021 г. 60 фирми, членове на ГБИТК, се включиха в проучването. 69% от участвалите фирми са малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители. 31% са големите компании.

52% – повече от половината от анкетираните фирми, не очакват промяна на развитието на българската икономика през тази година. Оптимистична е прогнозата на почти половината от участниците /48%/, които оценяват настоящото бизнес състояние на своята компания като добро.

Увеличава се удовлетвореността по отношение цената на работната ръка, където 43% от компаниите са доволни или много доволни. 30% от анкетираните фирми планират да наемат нови служители, докато 13% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. 51% от компаниите изпитват трудности при намирането на квалифицирани работници, като едва 19% са доволни от качеството на академичното образование и само 17% са доволните от качеството на професионалното образование.

Немските компании посочват „недостигът на квалифицирана работна ръка“ като един от основните рискове за развитие на компаниите. 25% от работодателите не са доволни и от цената на електроенергията в България.

Безспорна е, обаче, удовлетвореността им от членството на България в Европейския съюз – 87%. Увеличава се положителната нагласа към въвеждането на единната европейска валута. 67% от запитаните желаят въвеждането на еврото, 18% са на противоположното мнение.

Относно състоянието на инфраструктурата страната ни се нарежда на 10-то място сред 16-те държави от Централна и Източна Европа.

За пореден път най-голямо е недоволството на компаниите в борбата с корупцията и престъпността. Цели 81% от анкетираните заявяват, че е необходимо да се положат повече усилия.

Доверието в публичната администрация също намалява – 15% са доволни в момента, докато през 2019 г. те са били 23%.

Във връзка с негативните последици от коронавирусната пандемия 69% от анкетираните посочват ограниченията при пътуване, а 47% – анулирането на търговски събития и панаири. 61% от участниците в анкетата очакват икономиката на България да се възстанови през 2022 г. и оборотът на компания им от времената „преди коронавируса“ да се възвърне също през 2022 г.

Относно мерките, предприети от правителството за смекчаване на икономическите последици от коронавирусната пандемия, само 15% са доволни, а недоволните от тях са 25%.

По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен между България и Германия за 2020 г. възлиза на 8,207 млрд. евро, т.е. има спад с 3,6% през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

При това българският износ към Германия изпреварва вноса от Германия, което означава, че след 2013 г. и 2017 г. – 2020 г. България за пети път от началото на прехода има положителен търговски баланс с Германия.

„Актуалните данни относно търговията и инвестиции потвърждават положителните нагласи на предприемачите спрямо България като бизнес дестинация. Анализирайки конкретните фактори на бизнес средата обаче, установяваме, че бизнесът очаква решителни действия – за качествено образование, за осигуряване прозрачност при обществените поръчки, за стабилна и предвидима икономическа политика и за справяне с корупцията“, отчитат от ГБИТК.