Българските пчелари на четвърто място в ЕС по брой кошери

0
22

Най-много са в Румъния

Във фермите в ЕС е имало 8,1 милиона кошера през 2020 г., сочат данните на Евростат. Това е само частична картина, тъй като селскостопанското преброяване регистрира единствено кошери във ферми (в някои страни като Германия кошерите не се считат за част от ферми). На национално ниво Румъния е имала 1,5 милиона кошера във ферми, повече от всяка друга членка на ЕС. Италия и Гърция отчитат по 1 милион кошера във ферми, следвани от България (0,9 милиона), Испания (0,9 милиона кошера) и Португалия (0,7 милиона).

Най-големият брой кошери във ферми сред регионите в ЕС е отчетен в испанския Естремадура (300 220), следван от португалския Норте (257 040) и румънския Северозападен регион (250 510).