Бюрото за защита пази в чужбина 8 свидетели срещу мафиотски групи, у нас – трима застрашени магистрати

0
499
прокуратурата
Снимка: архив

Гешев внесе в НС доклад за дейността на бюрото от 2020 досега

8 защитени свидетели, които са дали показания срещу организираната престъпност, се пазят от прокуратурата зад граница. Това става ясно от прессъобщение на държавното обвинение, което оповести, че главният прокурор Иван Гешев е внесъл доклад за дейността на Бюрото за защита в деловодството на НС.

Преди дни депутатите поискаха от обвинител №1 да отчете дейността на Програмата за защита за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2021 г. В съобщението държавното обвинение подчертава, че поисканите данни се съдържат и в годишния доклад за дейността на Прокуратурата на Република България и на разследващите органи (стр. 135-137), публикуван на интернет страницата на ПРБ.

Иначе прокуратурата отчита, че през 2020 г. по Програмата за защита е обезпечена сигурността на 20 лица по 10 дела. По отношение на 12 от лицата мерките са изпълнявани на територията на България, а за 8 от лицата защитата е осигурявана на територията на други държави. За първото шестмесечие на 2021 г. Бюрото по защита е

обезпечавало сигурността на 16 защитени лица

по 9 дела за защита. По отношение на 8 от лицата мерките за защита са изпълнявани на територията на България, а за останалите – на територията на други държави. През 2020 г. е приключило действието на Програмата за защита по 1 дело с 4 защитени лица, а през първите шест месеца на тази година – по 1 дело с 2 защитени лица.

„В изпълнение на специфичните дейности, регламентирани в ЗЗЛЗВНП, през 2020 г. са проведени 221 срещи на защитени лица със служители за връзка и ръководството на Бюрото по защита, включително при внезапна необходимост; 41 мероприятия по транспортиране за участие в съдебни заседания и процесуално-следствени действия, 11 – за медицински цели; 192 мероприятия, свързани с предоставяне на социално-битови и здравни услуги, 16 – с интеграцията на защитените лица и др. За първото шестмесечие на 2021 г. са проведени 74 срещи на защитени лица със служители на Бюрото по защита; 19 мероприятия по транспортиране, включително за участие в съдебни заседания; 67 мероприятия за предоставяне на социално – битови и здравни услуги, 3 за интеграцията на защитените лица и др. Само през миналата година са извършени 57 мероприятия за контрол по специалната защита по 5 от делата,

9 пъти е имало съвместни действия с екипи за охрана на прокурори и следователи“, съобщават още от държавното обвинение.

Оттам допълват, че в компетентността на Бюрото по защита е и осъществяването на охрана на прокурори и следователи при наличието на съответните законови основания.

През 2020 г. Бюрото по защита е охранявало трима магистрати. В периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. охраняваните магистрати също са трима.

„Специфичните дейности на Бюрото по защита по ЗЗЛЗВНП включват широк кръг от дейности – предварителна защита, охрана и наблюдение на застрашени/защитени лица, лична физическа охрана по реда на чл.123 от НПК, охрана на прокурори и следователи. Служители на Бюрото оказват психологическа помощ на застрашени/защитени лица, извършват дейност по международно сътрудничество, информационно-аналитична дейност и редица други.

Бюрото по защита осъществява активно взаимодействие с други институции в страната и с партньорски служби. Международното сътрудничество е в три основни аспекта – работа със защитени лица, спрямо които се прилага мярка за защита „релокация в друга държава“, работа със защитени лица, спрямо които се подготвя релокация, и поддържане и развиване на международното сътрудничество на Бюрото по защита чрез експертни срещи, работни срещи с чуждестранните звена за защита на свидетели (ЧЗЗС), създаване на работни групи, обучения и др“, пишат още от държавното обвинение.

Част от работата на Бюрото е свързана с преместване на защитени лица в друга държава, с осигуряването им за съдебни заседания по конкретни съдебни производства или за действия по разследването; с издаване или подновяване на български лични документи на лицата; с провеждане на срещи между защитените лица и техни роднини на територията на България или в друга страна; с разпити на свидетели чрез видеоконферентна връзка, организирани и проведени в чужбина.

„Дейността на Бюрото е от съществено значение за осигуряването на защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателни производства и на пряко свързани с тях лица. Тази защита е ключов фактор в борбата с тежките умишлени престъпления и с организираната престъпност“, допълват от прокуратурата.