Центровете за мигранти се напълниха до 90% от капацитета си

0
49
Снимка: Sofia Photo Agency, Юлиана Николова, архив

Ръстът на заетост през октомври е 13% спрямо септември

89,8 процента от капацитета на домовете на МВР за настаняване на мигранти вече са пълни. Това става ясно от месечния доклад на МВР за октомври, публикуван на сайта на ведомството.

Отбелязва се ръст на заетостта им с 13% спрямо предходния месец. Тогава тя е била 7,8 на сто. Настанените тогава са били 999, а към края на октомври техният брой е скочил на 1167. Най-голям дял от настанените мигранти заемат тези от Афганистан – над половината от общия брой.

Видим ръст има и в броя настанени в центровете на Агенцията по бежанците. Според данните от доклада за октомври заетостта на домовете вече е почти 44 на сто. В абсолютни стойности това означава, че от 5160 места 2252 вече са заети. Спрямо септември, когато капацитетът на заетост е бил 37,6 на сто, ръстът за месец е около седем процента.

За разлика от домовете за настаняване към МВР, в тези към Агенцията за бежанците има предимно граждани на Сирия – 1447 души, или 64,3 на сто от всички настанени. Хората от Афганистан са под 30 процента, съобщава „Монитор“.

Общият брой задържани граждани на трети страни за месец октомври е 1694, което е 3 пъти повече в сравнение с месец септември, сочат още данните на Гранична полиция.

На вход на държавната граница са задържани 281 мигранти, най-много от които – 232, са заловени на границата с Турция. Отчита се 82,5% увеличение на арестуваните на вход спрямо предходния месец, когато те са били 154-ма.

На изход на държавната граница са задържани 258 граждани на трети страни, от които 197 на границата със Сърбия.

Отчита се 4,1% намаление на закопчаните на изход от страната спрямо предходния месец.

През месеца са върнати общо 60 граждани на трети страни, а от началото на годината техният общ брой е 629. От тях 111 са върнати принудително, 390 са върнати по споразумения за обратно приемане (реадмисия), 62 с наложени принудителни административни мерки са напуснали доброволно страната със собствени средства, 31 са върнати със съдействието на дирекция „Миграция“ в изпълнение на програми за подпомогнато (асистирано) доброволно връщане, 35 без наложена принудителна административна мярка са напуснали страната доброволно.

Сред върнатите граждани на трети страни преобладават лицата от Турция – 33,4%, Афганистан – 14,5% и Ирак – 8,9%.

Предадени на други държави членки на ЕС при изпълнение на процедурите за обратно приемане, съгласно Регламент 604/2013 ЕО (Регламента Дъблин), са 57 граждани на трети страни.

Един гражданин на ЕС е върнат от дирекция „Миграция“ – МВР на основание чл. 25 и чл. 26 от Закона за влизането, пребиваването и напускането на България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства