Да ти зависят доходите от милостинята на комунистите уврежда психиката

0
279
Велислав Минеков поучава полицаите, охраняващи протеста.

И на Минеков не му е лесно

Борис Марков

Борис Марков, фейсбук

Ама и на Минеков не му е лесно. Цял живот да ти зависят доходите от милостинята на комунистите уврежда психиката. Влажният поглед на теле, леко прегърбеният вид, леко отворена уста с провиснала долна джука, сякаш всеки момент ще се източи лига, всички белези на просещия.

От дете само това е виждал, слагане и лизане, докато те нахранят. И с елечето, да изглежда скъсан, да буди съжаление.

Баси министъра.