Дългът на България се е увеличил с над 3.6 млрд. лева през 2021 г. и е 25.1% от БВП

0
66
Снимка: НСИ

Бюджетният дефицит е в размер на 4.1 на сто

Дългът на България за 2021 г. е в размер на 33,277 млрд. лева, което представлява 25,1% от БВП. Това е увеличение с над 3.6 млрд. лева спрямо 2020 г. През тази година дългът е бил 29,603 млрд. лева, или 2,47% от БВП, а през предходната 2019 г. – 24,085 млрд. лева, или 20,0% от БВП. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Бюджетният дефицит е -5.433 млрд. лв., или 4.1% от БВП.

Дефицитът в подсектор „Централно управление” през 2021 г. е в размер на 6,389 млрд. лева или 4,8% от БВП.

През миналата година подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 146 млн. лева, а подсектор „Социалноосигурителни фондове” – излишък от 810 млн. лева.

През 2020 г. дефицитът беше в размер на 4% от БВП, а през последната година преди началото на коронавирусната пандемия (2019 г.) беше отчетен излишък в размер на 2,1% от БВП.