Дават на КПКОНПИ и Държавната финансова инспекция злоупотреби в Министерството на културата

0
132
Докладът на Инспектората на МС.

Заместничка на Минеков финансира проект на сина си. Назначените от него кадри в голямата си част носят “тежки репутационни щети на министерството на културата и на целия служебен кабинет”, пише одит на главния инспекторат на МС

Извънредна проверка на Главния инспекторат към Министерския съвет е констатирала нарушения във ведомството на доскорошния културен министър Велислав Минеков и препоръчва на служебния премиер Гълъб Донев материалите да бъдат изпратени в антикорупционната комисия и Държавната финансова инспекция, съобщава “Труд News”.

Доклад на Главния инспекторат към Министерския съвет потвърди изцяло информацията на медията от 28.11.2022 година за нарушения от зам.-министъра на културата проф. Борислава Танева, която е финансирала проект на сина си с десетки хиляди лева държавни пари по програма на национален фонд “Култура” докато е била председател на Управителния съвет на въпросния фонд “Култура”. Нещо повече, инспекторите отбелязват, че “твърдението, публикувано в статия на електронна медия за допуснати нарушения от проф. Борислава Танева, зам.-министър на културата, е основателно”.

Труд News” разполага с доклада на Главния инспекторат, където пише следното до служебния министър-председател: “Комисията извърши обективно и безпристрастно възложената проверка като констатира, че изложените данни в статия, публикувани в електронна медия са основателни. С оглед на направените констатации Ви предлагаме да утвърдите доклада и да дадете съгласие копие от доклада да бъде изпратено на министъра на културата, на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно имущество (КПКОНПИ) и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)”.

Изводите и препоръките, както и целия доклад от 17 страници на Главния инспекторат са изпратени на служебния премиер Гълъб Донев на 31 януари 2023 година, но вече няколко дни върху констатациите се водят преписки и със знанието на президентството, потвърдиха пред “Труд News” източници от “Дондуков” 2, като надделява мнението, че назначените от Минеков кадри в голямата си част носят “тежки репутационни щети на министерството на културата и на целия служебен кабинет”.

Проверяващите от Главния инспекторат са категорични, че “зам.-министърът на културата проф. Борислава Танева (упълномощена от министъра на културата, който по това време е Велислав Минеков) не е спазила изискванията на чл. 63 ал 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и е участвала при вземане на решение на Управителния съвет на Национален фонд “Култура”, с което е одобрено финансирането на проект, подаден от свързано с нея лице (син)”.

Както “Труд News” и информационна агенция “Пик” съобщиха, става дума за проект на Drop Down Community, с продуцент Алекс Атанасов, син на заместник-министърката на Велислав Минеков – Борислава Танева, който печели финансиране от 31 517.40 лв. С близо 100 000 лева държавни пари е финансиран по същата конкурсна процедура на национален фонд “Култура” на действащ към момента на провеждане на конкурса член на Управителни съвет на Национален фонд култура – Яна Генова, която е директор на Фондация “Следваща страница”. В условията на конкурса е ясно записано, че проекти на организации на членове на Управителния съвет на Национален фонд “Култура” са абсолютно недопустими дори да кандидатстват, камо ли да бъдат одобрени за финансиране с решение на същия този Управителен съвет, след няколко етапа на оценка.

В препоръките са отбелязани две точки: При назначаването на членовете на Управителния съвет на Фонд “Култура” (представители на министерството на културата) да бъдат спазени изискванията на чл. 26 алинея 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Другата препоръка е министърът на културата да създаде организация за стриктно спазване на изискванията на чл. 5, алинея 2 т.17 от Наредба №Н-5 от 25.06.2007 година за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от национален фонд “Култура” с цел опазване на обществения ресурс.