„Екологът“ Тома Белев разреши застрояването на Аркутино

0
677
Комлексът "Знаме на мира" в Аркутино.

Министерството на Сандов допусна довършване на комплекса „Знаме на мира“ в защитена зона

Министерство на околната среда и водите, с писмо, подписано от зам. министъра Тома Белев, е допуснало строителството и довършване на комплекса „Знаме на мира“, разположен на плаж Аркутино. Това съобщава сайтът ekonovini.bg.

Комплексът се намира в защитена зона Беглик Таш – Ропотамо. Там е и буферната зона на резервата Ропотамо. В местността вирее и цъфти през юли цветето бяла пясъчна лилия, която е защитен вид. Пясъчните дюни в Аркутино също са обект на опазване.

Имотът попада и в границите на защитена зона от мрежата Натура за опазване на дивите птици и местообитанията. Там гнездят бързолети, керкенези, лястовички, кукумявки и редица други. Всичките те са обект на защита по международни и европейски конвенции, споразумения и директиви.

С писмото с номер 48-00-902 от 07.02.2022г. до РИОСВ Бургас, зам. министърът Белев не възразява да се извърши „реконструкция и довършване на замразен обект жилищна група „Знаме на мира“. В писмото единствено се прави уведомление, че е забранено строителството на нови обекти. Но в него няма изричен текст, който да не допусне застрояването на тази уникална природна даденост.

В съответствие с писмото на екоминистерството, че нямат против изграждането на „Знаме на мира“, Община Созопол на 21.02.2022г. издава разрешение за строеж номер 28 на „Аркутино АД“ за „Реконструкция и довършване /адаптация на замразен обект/ 6 сгради с общо РЗП 13 815 кв. метра“.

Бетонният скелет на недовършения комплекс седи в защитената зона от 1984. Тогава е дадено разрешението за строеж за изграждане на комплекса „Знаме на мира“ в памет на Людмила Живкова. Той е разположен на 668 декара сред горите и дюните на резервата Ропотамо.

От тогава до сега, почти 40 години, сградите се рушат от соления вятър и ерозират. По всяка вероятност грубата конструкция е компрометирана и ще трябва да се събори. Издаденото строително разрешение от Главният архитект на община Созопол е за „реконструкция и довършване“. В него ясно се вижда, че за обекта има схеми за „премахване и доизграждане на конструктивни елементи“. Така издадено то позволява на инвеститора „Аркутино АД“ да разруши съществуващите бетонни скелети, и на тяхно място да се изградят новите 6 блока и помощни постройки. Това на практика е ново строителство, а то не е разрешено в защитени зони и резервати, каквото и да казва Министерството на околната среда и водите.

В писмото на МОСВ не се разглежда и факта, че в този имот, в продължение на 40 години, се е развивала флора и фауна и има много нови местообитания, които ще бъдат засегнати. Документа не отговаря какво ще стане с тях.

Проектът има и един много сериозен проблем. Къде и как ще се отвеждат отпадните води, защото има разминаване между строителното разрешение и съгласуваното писмо на МОСВ. Съгласно писмото на екоминистерството каналите трябва да се заустят към пречиствателна станция, която е собственост на комплекса Дюни. В строителното разрешение е даден друг вариант. Това разминаване вероятно ще доведе до реализация по най-лесния – вкарване на мръсните води по тръби в морето, което със сигурност ще замърси залива на Аркутино и устието на Ропотамо.

В историята по издаване на положително становище от МОСВ за строителството на комплекса „Знаме на мира“ в Аркутино има един много любопитен факт. На 02 ноември 2021 г. инвеститора „Аркутино АД“ пише писмо до Асоциация на парковете в България(АПБ), чийто председател е сегашният зам. министър на околната среда и водите Тома Белев. В писмото „Аркутино АД“ иска становището на АПБ относно „модернизация и довършване на съществуващ сграден фонд, без ново строителство“.

В отговор от АПБ до „Аркутино АД“ пишат, че са впечатлени от тяхната „уникална бизнес организация “ и смятат, че „ако в България има възможност за висококатегориен морски туризъм, това е точно в района около границите на общините Приморско и Созопол“.

Какво прави впечатление от тази кореспонденция? Първо защо инвеститорът пише писмо до Асоциация на парковете в България? В защитената зона Ропотамо няма природен парк, а има резерват. Нито е в компетенциите на частно НПО, каквато е АПБ, да се разпорежда с имоти публична държавна собственост. Още повече, че становището на АПБ няма никаква правна стойност. Единственото обяснение е, че това е някакъв анонс .

Има и един друг смущаващ факт, който директно прави връзка какви са отношенията на инвеститора и АПБ.

Писмото на МОСВ, с което се съгласува проекта за доизграждането на комплекса „Знаме на мира“ е подписано не от министъра Борислав Сандов, а еднолично от неговия заместник Тома Белев, който до преди месец е бил и председател на Асоциация на парковете в България. В този случай много ясно се виждат и двойните стандарти. Едни инвеститори са врагове, а други добри приятели.

Какво ще се случи с плажа Аркутино предстои да видим. Но едно е ясно. Още едно диво кътче от българското Черноморие ще бъде съсипано.