Европейските прокурори, разследващи мафиотски групи, корупция и тероризъм, се обявиха против закриването на спецправосъдието в България

0
1937
Снимка: архив

Това е станало днес на постоянната им конференция

Европейските прокурори, разследващи организираната престъпност, корупцията и тероризма, се обявиха против закриването на специправосъдието в България.

Днес по искане на представители на Съвета на Европа се проведе онлайн среща на изпълнителния борд на постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма. На срещата се обсъди предстоящото закриване на специализираните структури на съдебната власт в Република България. Всички участници в срещата изразиха отрицателно становище за закриването на структурите, призвани да се борят с организираната престъпност, тероризма и корупцията.

Чуждестранните представители изразиха опасения за накърняване на независимостта на магистратите, върховенството на правото и създаване на затруднения в работата по международноправното сътрудничество по наказателни дела. Взе се решение за превеждане на извънредна и незабавна среща на 28.04.2022 г. на изпълнителния борд на Постоянната конференция, който да излезе с декларация в защита на специализираните структури на съдебната власт в Република България.

Създаването на постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, се основава на разпоредби от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, подписана в Палермо, Италия през 2000 г. Дейността й се подкрепя от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.