Фирмата на „експерта“ Николай Василев с огромна загуба

0
769
Снимка: Newsbp.com

Натрупаната загуба към 31.12.2019 година е 897 000 лева

Actualno.com

„Предложението за министър-председател на “Има такъв народ”, а и всички наши предложения, са базирани на експертни качества. Предлагаме хора, които могат да свършат работа“. Това написа във Фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов след изумлението, което предизвика с номинацията на Николай Василев за премиер.

Николай Василев

В качеството си на експерт в бизнеса Николай Василев е член на борда на директорите на „Експат Капитал” АД и представител на дружеството заедно с Никола Янков.  Простичко казано, основната дейност на „Експат Капитал” е консултантска и мениджърска.

В последния видим в Търговския регистър годишен финансов отчет (ГФО) на „Експат Капитал“ АД, който е за 2019 година, дословно пише следното:

През отчетния период дружеството формира финансов резултат загуба в размер на 633 000 лева. Не са начислени данъци върху печалба, тъй като дружеството не е реализирало данъчна печалба. Общата стойност на задълженията на дружеството е 1 946 000 лева, а натрупаната загуба към 31.12.2019 година е 897 000 лева.

Във финансовия отчет за 2018 година пише следното:

През отчетния период дружеството формира финансов резултат загуба в размер 295 000 лева. Не са начислени данъци върху печалба, тъй като дружеството не е реализирало данъчна печалба. Всъщност натрупаната загуба до този момент, не само за текущата финансова година, е 261 000 лева.

Във финансовия отчет за 2017 година вече пише, че дружеството формира финансов резултат печалба в размер на 306 000 лева – за текущата година. Има обаче натрупана загуба до този момент от съществуването си от 51 000 лева. Справка в отчета за 2010 година сочи, че тогава натрупаната загуба е 454 000 лева!

Първият подаден отчет на дружеството е за 2007 година. Тогава, в графата за текущата година са вписани 125 000 лева загуба, но има данни и за предходната година – 12 000 лева загуба. Николай Василев обаче е вписан като представител на „Експат Капитал“ АД на 18.09.2009 година. Отчетът за финансовата 2009 година показва нетна загуба след данъци от 73 000 лева, след като за предходната година в същата графа е посочена загуба от 193 000 лева.