Галина Захарова встъпи в длъжност председател на Върховния касационен съд

0
49
Галина Захарова

Мястото на председателя на съда е сред съдиите, но никога срещу тях, каза тя във ВСС

„Председателят на съда е част от общността, неговото място е сред съдиите, при определени обстоятелства – пред съдиите, но никога срещу съдиите“, заяви пред Пленума на ВКС новият ръководител на съда Галина Захарова, която встъпи в длъжност днес.

Пред върховните съдии новият председател на Върховния касационен съд Галина Захарова каза, че е изготвила концепция и е била изслушана от Пленума на Върховния касационен съд и от Пленума на Висшия съдебен съвет.

„Считам, че в достатъчна степен се изясни каква е моята визия и моето виждане за дейността на Върховния касационен съд и в частност за дейността на ръководителя на този съд. Председателят на съда е част от общността, неговото място е сред съдиите, при определени обстоятелства – пред съдиите, но никога срещу съдиите. Днес приключва един продължителен период от време, започва нов период и затова бих искала да ви помоля да не обръщаме поглед назад към пътя, който сме изминали, защото ни предстои нов, дълъг път, по който ще срещаме нови предизвикателства, ще преодоляваме заедно много трудности, но към миналото не трябва да се връщаме.

Аз се надявам, че имаме мъдростта да си правим изводи от това, което сме преживели. Имаме смелостта да предприемаме нови неща за по-добро бъдеще – както на нас, така и в името на нашето призвание и най-вече – имаме силата да сме заедно.

Колеги, благодаря Ви за доверието, което ми гласувахте!“, добави Захарова.

Бившият шеф на ВКС Лозан Панов пожела успех на новия председател.