Гешев пита НС как ще се унищожават СРС-тата след закриването на спецпрокуратурите

0
39
Иван Гешев Снимка: 24 часа

Не е ясно кой съд ще се произнася по процедурата

Главният прокурор поиска становище от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и от Народното събрание за процедурите по преустановяване използването на СРС и унищожаването им след закриването на Специализираната и Апелативната специализирана прокуратури, съобщиха от ведомството.

Той посочва и проблеми, които се очаква да възникнат, след като те спрат да функционират.

От 27.07.2022 г., когато Специализираната прокуратура ще бъде закрита, прокурорите имат 7-дневен срок да изпратят неприключилите наказателни производства по компетентност на други прокуратури, включително и информацията за прилаганите към момента на закриването СРС. Към тази дата магистратите вече ще са преназначени в други прокуратури и няма да имат качеството на прокурори в специализираните прокуратури, респективно наблюдаващи прокурори по конкретни дела.

При преустановяване прилагането на СРС наблюдаващият прокурор е длъжен незабавно да уведоми съда, дал разрешението за прилагането на СРС, а за да унищожи информацията, събрана в хода на прилагането на СРС, е необходимо да получи разрешение в 10-дневен срок. В едномесечен срок прокурорът трябва да предаде доклад на съдията, разрешил специалните разузнавателни средства.

Неясно остава кой ще бъде съдът, към който следва да бъдат насочени тези документи, посочва Иван Гешев.

„Има риск разпорежданията за унищожаване на събраната чрез СРС информация, която няма да се използва за изготвяне на веществени доказателствени средства, да бъде възприета като издадена от некомпетентен орган“, предупреждава той.