Гешев след закриването на спецправосъдието: Резултатът ще е правен хаос и трагедия в наказателното правораздаване

0
141
Иван Гешев

Проблемите, още преди реално законът да е влязъл в сила, се оказаха десетки, стана ясно на заседанието на ВСС

Главният прокурор Иван Гешев видя патова ситуация с решаването на поредица проблеми, произлизащи от закриването на специализираните съдилища и прокуратури. Дебатът по темата се провежда в рамките на Пленума на ВСС, където кадровиците изслушват председателите на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова, Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев, както и тези на Софийския градски съд Алексей Трифонов и на Софийския апелативен съд Даниела Дончева. Последните се очаква и да поемат най-голям обем дела от специализираните съдилища, както и магистрати и служители, след преназначаването им.

От изслушването стана ясно, че проблемите, още преди реално законът да е влязъл в сила, се оказаха десетки. От материално-битови, до кадрови, трудовоправни и най-вече – такива с прехвърлянето на дела и сигурността на информацията, която следва да се разхвърли от сградата на специализираните органи на „ул. Черковна“ към всички окръжни съдилища в страната.

„Пленумът на ВСС може да реши много малка част от тези проблеми. Голяма част от тези проблеми, които се изложиха, бяха изложени и в Народното събрание. Беше посочено, че това законодателно решение ще предизвика правен хаос. Този правен хаос вече се очертава при колегите от съда. И аз на голяма част от тези проблеми не виждам никакво решение“, каза Гешев.

Той беше категоричен, че и ВСС и самите магистрати са буквално блокирани и нямат полезен ход. „Няма никакво решение на това, което чух, че в 7-дневен срок трябва да се изпратят делата. В този 7-дневен срок физически няма как да се окомплектоват и изпратят тези многотомни дела с тонове веществени доказателства“, попита Гешев.

В какво качество и кой ще изпрати тези дела след като този съд вече не съществува? Административният ръководител вече не е административен ръководител. Кой ще ги изпрати, кой ще прецени на коя прокуратура или на кой съд ще се изпрати? Този юридически проблем видя главният прокурор, като подчерта, че реално ВСС няма как да даде отговор. Това е работа на законодателя.

„Решаваме проблеми, които някой друг е създал и ни ги прехвърлиха към нас. Това е законодателен проблем, който законодателят не иска да реши. И резултатът ще е правен хаос и трагедия в наказателното правораздаване и в сегмента на най-малко организираната престъпност. Ние поемаме чужди грехове, за които не сме виновни. Ако намерите някакво решение, аз ще го подкрепя“, каза още Гешев.

Проблемите, освен с неимоверно краткия срок за прехвърляне на делата е, ще възникнат и при тяхното пренасяне, отбеляза председателят на АСНС Георги Ушев. „За част от тях са нужни бусове. Извършват се описи за веществените доказателства. Другият проблем – делата, за които предстои да се доглеждат, поради големият им обем, спецификата им, множеството подсъдими – плюс 40 души. Ние имаме пригодени зали за това. Тези дела трябва да се доглеждат в нашата сграда, но това изисква и съответната администрация“, каза Ушев.

Председателят на САС, която е стопанин на сградата на Съдебната палата в София, пък посочи още един проблем, че – разпокъсването в две отделни сгради – Съдебната палата и тази на спецорганите на ул.„Черковна“, ще затрудни самите магистрати да се придвижват. „Ако на едни от тях работното място е в Съдебната палата, а на други в сградата на специализирания съд – как ще заседават те. Идеята ми е да се намери модус Наказателна колегия да се обедини в една сграда. Най-неразумно обаче ми се струва Наказателна колегия да се разделя в две отделни сгради“, каза Дончева.

Място при нас няма – това поясни от своя страна и председателят на СГС Алексей Трифонов. „Борбата в Градския съд е за всеки квадратен метър. Няма къде да сложим магистратите и служителите“, каза Трифонов и допълни, че има сериозен проблем със служителите, които по силата на закона не могат да бъдат просто освободени при смяна на работодателя им. Ако бъдат автоматично прехвърлени обаче ще се стигне до дублиране на функции на част от тях в съдилищата, в които просто няма нужда от повече администрация. Подобен е проблемът и със съдебните заседатели, заяви Трифонов.

„Дело с 18 подсъдими, физически лица, в градски съд няма как да се разгледа. Това може да стане в специални зали, които са пригодени за това, каквито има на ул. „Черковна“. В СГС не виждам как ще вкарате всички подсъдими, свидетели, защитници“, каза Трифонов. Ушев пък посочи, че ще има проблем и с броя на залите в Съдебната палата, тъй като част от делата продължават по цял ден, което означава, че други дела ще бъде невъзможно да се насрочат.

Само в АСНС има 50 дела да се довършат, които са от 1514 тома, сред тях има и такива за изготвяне на мотиви. По закон съдиите са длъжни в тримесечния срок обаче да разглеждат и нови дела. „Първото и най-важното, което трябва да се реши, е удължаването на 3-месечния срок за прехвърлянето на дело с поне още 3 месеца, за да стане то безболезнено и да не настъпи този правен хаос, за който говорим“, предложи още Ушев.

Огнян Дамянов пък припомни, че в КС има дело, след сезиране от страна на главния прокурор. „Представете си какъв правен хаос ще настъпи, ако КС отмени някоя от разпоредбите“, допусна той.

Сериозни спорове ще има и за подсъдността на делата, по които например една организирана престъпна група е действала на територията на 2 и повече района.

Така на практика още от ден първи на приемането на промените, ВСС и магистратите от специализираните органи, в това число и ръководителите им, са буквално с вързани ръце. А единственото решение като че ли е Народното събрание да отиде на поправителен и да промени променения преди дни Закон за съдебната власт, за да не се окаже наистина, че десетки дела ще бъдат провалени. Сценарий, който не само главният прокурор Иван Гешев, но и самите съдии и прокурори от специализираните органи предвидиха още преди дори да е започнало обсъждането на проекта за закриването им./Tribune.bg