Инспекторатът към ВСС изпрати сигнала на адвокат срещу ВСС до парламента и върховните съдилища

0
146
Адвокат Росен Димитров

Писмото е за уронване престижа на съдебната власт

Инспекторатът към ВСС изпраща сигнала на адв. Росен Димитров срещу членовете на ВСС за уронване престижа на съдебната власт по компетентност на Народното събрание и председателите на ВКС и ВАС. Основание за това е ЗСВ, според чийто чл. 312 предложение за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ по чл. 130, ал. 8, т. 4, предложение първо от Конституцията на Република България на изборен член на Висшия съдебен съвет, избран от Народното събрание, може да бъде направено по искане на една пета от народните представители. Предложение за налагане на наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност“ на изборен член на Висшия съдебен съвет, избран от съдиите, прокурорите или следователите, може да бъде направено и по искане съответно на една пета от действащите съдии, прокурори или следователи. Решението за това дали членовете на ВСС ще понесат отговорност за уронването на престижа на съдебната власт с незаконосъобразните си действия в процедурата по отстраняване на главния прокурор, както и за поругаването на върховенството на закона и Конституцията, в момента е в ръцете на депутатите и на председателите на двете върховни съдилища.