КЕВР започва проверка на продадените количества газ към Румъния

0
45
Снимка: архив

Повод за назначената проверка са медийни публикации през последните дни

Работна група на КЕВР започва проверка на сключените сделки на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за периода 1-7 февруари 2022 г. за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение.

Повод за назначената проверка са медийни публикации през последните дни, по които комисията се самосезира.

След задълбочено проучване на всички изнесени факти и обстоятелства работната група предстои да изготви доклад за резултатите от проверката.

В съответствие с изискванията на REMIT докладът ще бъде обсъден на заседание комисията. В зависимост от изводите и констатациите в него регулаторът ще реши дали да образува производство за установяване на нарушение на чл. 3 и чл. 5 от регламента.