Кои адвокатски кантори „намазаха“ от правителството на Кирил Петков?

0
59
Лена и Кирил Петков в МС. СНИМКА: НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

Първенец е кантората на Лена и майката на Минчев

 

Кои адвокатски кантори са имали договори за правно обслужване и консултантски услуги с Министерски съвет, министерствата, държавните и изпълнителни агенции, ДФЗ за периода 13.12.21-02.08.22?

С кои от изброените институции е имала договори адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ за периода 13.12.21-02.08.22?

Тези въпроси отправи към служебния министър-председател Гълъб Донев главният редактор на 5GMedia Соня Колтуклиева в заявление за достъп до обществена информация по ЗДОИ.

От отговорили министерства и агенции, чужда консултантска правна помощ са използвали:

Министерство на образованието и науката: Договор Д 01-294/15.12.2021 г. с адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ за предоставяне на юридически услуги, свързани с правен анализ на договор Д01-236/13.12.2018г. , сключен между МОН и „Ученически отдих и спорт“ ЕАД и преструктуриране на дейността на дружеството.

Договор Д 01-50/11.04.2022г. и Допълнително споразумение №Д01-83/31.05.2022г. с адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“ и „Маконис“ ЕООД за изготвяне на оценка за съответствие със законодателството по държавните помощи във връзка с чл.21, ал.3 от Закона на публичните финанси, свързана с възможността за преструктуриране на дейността на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.

Министерство на финансите

Действащите за периода 13.12.2021 г. – 02.08.2022 г. договори за наемане са следните:

-Договор за наемане ДОГ-60 от 09.03.2015 г., сключен с адвокатско дружество Arnold&Porter LLP, с предмет подготовка и осъществяване на представителство и защита на Република България в инвестиционния спор, започнат от „ЧЕЗ“ А.С. (CEZ a.s.) – арбитражно дело пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон, САЩ, под № ARB/16/24;

-Договор за наемане ДОГ-53 от 11.03.2016 г., сключен с адвокатско дружество White&Case LLP, с предмет предоставяне на професионални правни услуги във връзка с проверката на Европейската комисия за наличие на държавна помощ отнсоно споразумението за закупуване на енергия между НЕК и „Ей И Ес 3-С Марица Изток I“ ЕООД от 13.06.2001 г.;

-Договор за наемане ДОГ-54 от 11.03.2016 г., сключен с адвокатско дружество Arnold&Porter LLP, с предмет предоставяне на професионални правни услуги във връзка с проверката на Европейската комисия за наличие на държавна помощ отнсоно споразумението за закупуване на енергия между НЕК и „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД от 13.06.2001 г.;

-Договор за наемане ДОГ-75 от 07.06.2018 г., сключен с адвокатско дружество White&Case LLP, с предмет предмет подготовка и осъществяване на представителство и защита на Република България в инвестиционния спор, започнат от „Ей Си Еф Ринюъбъл Енерджи Лимитид“ (Малта) – арбитражно дело пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон, САЩ, под № ARB/18/01;

-Договор за наемане ДОГ-94 от 21.08.2018 г., сключен с адвокатско дружество White&Case LLP с предмет  подготовка и осъществяване на представителството и защита на Република България в ad hoc арбитражно дело, заведено от г-н Абдеррахман Шереф пред председателя на Адвокатската колегия във Версай, Франция;

-Договор за наемане ДОГ-22 от 01.03.2019 г., сключен с адвокатско дружество White&Case LLP с предмет  подготовка и осъществяване на представителството и защита на Република България и Българската народна банка пред щатските съдилища на щата Ню Йорк по дело № 655901/2018 на Върховния съд на щата Ню Йорк и пред федералните съдилища на САЩ по дело № 1:18-cv-11072-AT на Федералния съд на САЩ за Южния район на Ню Йорк;

-Договор за наемане ДОГ-49 от 03.05.2019 г., сключен с адвокатско дружество White&Case LLP, с предмет предоставяне на правни услуги по инвестиционно арбитражно дело, образувано от Рами Леви и Мордехай Рамот срещу Република България пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) във Вашингтон, САЩ, под No. ARB/18/47.

Министерство на младежта и спорта

През периода 13.12.2021 г. – 02.08.2022 г. между ММС и Адвокатско дружество „Йонев и Канчелов“ са сключени общо 17 договора:

– Договор от 26.04.2022 г. с предмет „Изготвяне на 16 бр. правни становища по сключени договори от ММС с предмет „Инженеринг за изграждане на физкултурни салони по типов проект“, във връзка с намерението на ММС да проучи възможността за ангажиране на отговорността на изпълнителите по договорите за неизпълнение на договорените им задължения“;

– 16 бр. договори от 19.07.2022 г. с предмет правна защита чрез образуване на дела и процесуално представителство за възстановяване на суми на ММС, заплатени по договорите, които са били предмет на анализ в правното становище, изготвено в изпълнение на договора от 26.04.2022 г.

В своя публикация от 24 юли 2022 година на 5GMediа разкрива, че на 25 май 2022 г. “Сердика спортни имоти”, с принципал Министерството на младежта и спорта, сключва договор с адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” на стойност 117 349,80 лева – на 2 юни 2022 г. са изплатени 27 000 лева, на 3 юни 2022 г. са изплатени 25 807, 42 лева. 

Това е кантората, в която работи Лена Бориславова и която е сключила договор с ББР, докато Кирил Петков е служебен министър на икономиката, принципал на банката. В тази кантора работи и майката на Никола Минчев, бивш председател на 47-я парламент от “Продължаваме промяната”.

Много любопитен е случаят с адвокатско дружество “Йонев и Канчелов”.

На 10 март 2022 г. ДП “Български спортен тотализатор” сключва договор с адвокатско дружество “Йонев и Канчелов” на стойност 67 200 лева (без ДДС); на 10 май са изплатени 4 680 лева; на 10 юни са изплатени 6 720 лева плюс още 6 720 лева.

На 26 април 2022 г. адвокатско дружество “Йонев и Канчелов” сключва с Министерството на младежта и спорта договор за 23 040 лева; 11 520 лева са изплатени на 9 май 2022 г., още 11 520 лева са изплатени на 17 юни 2022 г..

Адвокат Борислав Канчелов подписва с “Български спортен тотализатор” 3 договора: за 1 300 лева, за 900 лева и за 550 лева (сумите са без ДДС) – получава ги съответно на 28 февруари, на 14 март и на 29 април.

От спортно училище “Ген.Владимир Стойчев”, София, адвокатско дружество “Йонев и Канчелов” получава съответно: 4 200 лева (с ДДС) на 6 юни 2022 г.; 2 400 лева (с ДДС) на 1 юли 2022 г..

От спортно училище “Георги Бенковски”, Плевен, адвокат Тодор Йонев получава 2 250 лева (с ДДС) на 8 юни 2022 г..

Радостин Василев и Велислав Йонев са близки приятели и партньори; през юни 2020 г. те са избрани за съпредседатели на правната комисия на Българската федерация по волейбол.

33-годишният Велислав Йонев е бивш състезател по волейбол в “Сливнишки герой”, шампион на България за 2009 г. с “Левски Волей”; през 2013 г. завършва право в Нов български университет(НБУ).

Брат му Тодор Йонев и съдружникът им Борислав Канчелов също са завършили право в НБУ през 2012 – 2013 г..

Адвокат Тодор Йонев успява да се пласира доста успешно сред “променкаджиите” – макар да е напълно чужд в системата на енергетиката, преди дни той стана член на Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй”.

Министерството на електронното управление – Правното обслужване на МЕУ се извършва от служителите на дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“

Министерството на труда и социалната политика – договор с адвокатско дружество „Димитров и Пелов“ с предмет „Предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) и Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027).

Министерство на туризма – Договор с адвокат Елисавета Димитрова Калайджиева-Георгиева от 28.06.2019 г.

Договори с адвокат Ростислав Шишков от 27.08.2019г и от 19.04.2021г.

Договор от 21.02.2022 с адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Договор от 01.07.2022г. с адвокат Станчо Станков.

От Министерство на икономиката и индустрията писаха до 5GMedia, че нямат сключен договор с адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, както и с други кантори за правно обслужване за периода 13.12.2021 г. – 02.08.2022 г.

В свое съобщение от 5 септември 2022 година, обаче, служебното ръководство на Министерство на икономиката обяви, че договори за адвокатски услуги за над 400 000 лв. са сключили дружествата в системата на Министерството на икономиката и индустрията с една определена юридическа кантора. Това показва проверка на министерството. Мнозинството от договорите са сключени от Държавната консолидационна компания и дъщерните ѝ дружества. Налице е сигнал, че един от съдружниците в тази адвокатска кантора е в пряка роднинска връзка с началника на кабинета на Корнелия Нинова.

Национален филмов център – Договор до 15.03.22г. договор с адвокатско дружество„Станков и Станкова“, след това договор с „Руневски и пратньори“.

Националният институт за помирение и арбитраж – За посочения период Националният институт за помирение и арбитраж има сключени 2 /два/ договора за правна помощ с адв. Стефка Димитрова Георгиева, както следва:

Договор № ПД-03-02-00011 от 12.05.2022 г. относно образуване на изпълнително производство по изпълнителен лист от 03.05.2022 г., издаден от СРС, 72 състав, по гр. д. №12024/2020 г. и за процесуално представителство по същото на стойност 600,00 лева с вкл. ДДС.

Анекс № ПД-03-02-00012/27.06.2022 г. към договор за правна помощ от 03.08.2020 г. относно процесуално представителство пред СРС, 62 състав по гр. д. № 42391/2020 г. на стойност 568.80 лева с вкл. ДДС.

Национален статистически институт – За периода 13.12.21г.-02.08.22 г. НСИ е имал сключен договор РД-09—24/ 31.08.2021 г. за предоставяне на юридическа помощ по въпроси от дейността на НСИ, със срок на действие 01.09.2021г. до 31.08.2022 г. с адв. Венцеслав Йотов. Към момента срокът на договора е изтекъл и НСИ няма сключени договори за правно и консултантско обслужване.

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет – за периода 13.12.2021 г. – 02.08.2022 г. ДАБ при МС има сключени следните договори за правно обслужване:

Договор УС-422/07.06.2021г. за абонаментно правно обслужване с адвокат Ирена Иванова Савова.

Договор ПО-51/27.06.2022г. за абонаментно правно обслужване с адвокат Ирена Иванова Савова.

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) -Договор № ДР-42/14.11.2019 г. с Адвокатско дружество „Бузева и партньори“ за предоставяне на правни услуги – юридическо консултиране на ДАБДП при изпълнение на дейността й под формата на устни и писмени правно консултации, анализи, изготвяне на писмени становища и експертно подпомагане при провеждане на работни срещи.

Държавна агенция „Архиви” (ДАА)

-Договор № Дог-00-8#1 от 19.10.2020 г. (действащ и към момента) с Адвокатско дружество „Георгиев и Иванов” за процесуално представителство по т.д. № 153/2020 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, Търговско отделение, ХVII състав, по предявен установителен иск по чл. 694, ал. 2 от ТЗ от Държавна агенция „Архиви”, свързан с договори, изх. № 66-06-62 от 19.09.2014 г. и № 66-06-38 от 16.05.2016 г. за обект ”Основен ремонт на административна сграда” на „Държавен архив” – Габрово с адрес гр. Габрово, община Габрово, ул. Николаевска № 53” и договор № 66-06-5/29.01.2016 г. за обект “Смяна на предназначение и ремонт на част от сграда, първи етаж на “Държавен архив” – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Стадион” № 2-4, бивши Магазин № 2 и Магазин № 3 и едноетажна сграда Магазин № 1 на МО”, сключени с “Керамик Вижън Груп“ ЕООД, в несъстоятелност. Срокът на договора е до постановяване на съдебно решение по образуваното дело;

-Договор № Дог-00-49 от 19.05.2022 г. с адвокат Александър Александров, член на САК, за правни услуги за обжалване на Решение № ФК-2022-322 от ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за наложена финансова корекция, след извършен последващ контрол на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за разработване, тестване и внедряване на система за е-Архивиране на ценни електронни документи, отговаряща на изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, включваща и он-лайн обучение на общо 30 служители на ДА „Архиви“, номер на поръчката в РОП 01463-2021-0006, открита на 13.09.2021 г. в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-1.015-0001-C01/10.02.2021 г. по проект „Разработка и внедряване на система за е-архивиране“ по договор № ДОГ-00-7/14.01.2022 г. с изпълнител „КОНТРАКС“ АД, финансиран по ОПДУ. Договорът е със срок на изпълнение до окончателно решаване на спора с влязъл в сила съдебен акт.

Агенция по вписванията – има сключени договори за правно обслужване и процесуално представителство със следните адвокатски кантори:

Адвокатско съдружие „Динев, Мандаджиева, Близнакова и Калдамуков“:

-договор № 93-00-75/15.12.2021 г. за процесуално представителство и защита пред Софийски районен съд срещу Наказателно постановление № 005/09.12.2021 г., издадено от Комисията за защита на лични данни

-договор № 93-00-1/04.01.2022 г. за процесуално представителство и защита пред Административен съд София – град срещу Решение № ПНМД-01-62/21.12.2021 г., издадено от Комисията за защита на лични данни

-договор № 93-00-32/29.03.2022 г. за процесуално представителство и защита пред Административен съд София – град срещу Решение № ППН-01-58/2021/16.03.2022 г., издадено от Комисията за защита на лични данни

-договор № 93-00-42/08.04.2022 г. за процесуално представителство и защита пред Върховен административен съд срещу Решение на Административен съд София – град по адм. дело № 619/2022 г.

-договор № 93-00-43/12.04.2022 г. за процесуално представителство и защита пред Административен съд София – град срещу Решение № ППН-01-161/2021/31.03.2022 г., издадено от Комисията за защита на лични данни

-договор № 93-00-61/07.07.2022 г. за процесуално представителство и защита пред Върховен административен съд срещу Решение на Административен съд София – град по адм. дело № 3938/2022 г.

Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници“ – договор № 93-00-16/11.02.2022 г. за процесуално представителство и защита пред Административен съд София – град срещу по адм. дело № 9097/2021 г. с ищец „Грейн Енерджи България“ ЕООД и ответник Агенция по вписванията.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – има един сключен договор  за правна помощ с рег. № РД-07-31/05.05.2022г.  с Адвокатско дружество „Йорданов, Игнатов, Иванов“.