Конституционният съд взима сградата на ББР на жълтите павета

0
68
Българската банка за развитие

Това става с решение на Министерски съвет от този месец

Председателят на Конституционния съд на Република България Павлина Панова и изпълнителните директори на Българска банка за развитие (ББР) Илия Караниколов и Цанко Арабаджиев подписаха договор за покупко-продажба на недвижим имот – сграда и прилежащия към нея терен, на бул. „Цар Освободител“ 2.

Договорът е сключен в изпълнение на Решение на Министерския съвет 899 от 15.12.2023 г., с което се възлага на председателя на Конституционния съд да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, собственост на Българска банка за развитие.

От датата на придобиването му и вписването в публичните регистри имотът ще стане публична държавна собственост, като се предоставя за управление на Конституционния съд на Република България.