КПКОНПИ глоби Стойчо Кацаров с 5000 лева, като министър действал в частен интерес

0
56
Стойчо Кацаров

Подписал проект на наредба в сфера, в която работило и сдружението, на което бил председател

Комисията „Антикорупция“ /КПКОНПИ/ глоби бившия служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров с 5000 лева, защото действал в интерес на сдружението, което оглавявал преди да стане министър.

Производството срещу него е образувано по сигнал. Установено било, че на 18 май 2021 г. той подписал проект за изменения в Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична лаборатория“.

По този начин той е участвал в подготовка на акт в частен интерес – на Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ (СЦЗПЗ). Към момента на встъпването си в длъжност като служебен министър Кацаров е председател на сдружението.

„Безспорен е интересът на СЦЗПЗ в сферата, в която проектът на наредба за изменение и допълнение регулира обществените отношения, тъй като към момента на публикуването му за обществено обсъждане, сдружението има действащи договори с лечебни заведения, по които получавало възнаграждение“. Това са констатирали от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

От сключените договори се виждало, че СЦЗПЗ приема да координира участието на клиничните лаборатории в болничните структури в Националната система за външна оценка на качеството.

Между сдружението и Стойчо Кацаров са налице трайни икономически зависимости, които внасят основателни съмнения в обективността и безпристрастността на служебния министър, в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност, обясняват от „Антикорупция“.