На хоризонта се задава инфлационна буря

0
186
Над страната надвисва инфлационна буря.

Към момента инфлацията в България е 2 пъти по-висока от тази в еврозоната

Лъчезар Борисов, фейсбук

Лъчезар Борисов

На хоризонта се задава инфлационна буря

Годишната инфлация през месец юни ще бъде около и над 18%.

Към момента инфлацията в България е 2 пъти по-висока от тази в еврозоната.

По данни на НСИ, годишната инфлация при цените на производител на вътрешния пазар е 45,2%, а тази на международния пазар е наполовина – 22.7%.

Изтеглените спестявания от домакинствата нарастват с 44% през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на предходната година.

Бизнесът губи ценова конкурентоспособност, а домакинствата ускорено губят покупателна способност.

Потреблението, като фактор на растежа е под сериозен риск, а инвестициите липсват.

Предприетите мерки са бавни, с липса на ефективност, концентрираност и равнопоставеност.

Брюксел ни каза, че държавните разходи излизат извън контрол.

Отнема се доход от населението и бизнеса, който се разпределя по неефективен начин.

При изпусната инфлация са необходими спешни мерки в подкрепа на растежа чрез инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Средногодишната инфлация в края на годината ще прескочи 13%.

Инфлацията в края на 2022 г. спрямо април 2021 г. ще бъде над 20%.