Павлина Панова е новият председател на Конституционния съд

0
89
Павлина Панова

Беше избрана на заседание на КС от 11 съдии

Днес съдиите от Конституционния съд избраха съдия Павлина Панова за председател на съда. На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии, съобщиха от Конституционния съд.

Павлина Панова е родена на 12 февруари 1967 г. в гр. Грамада, област Видин. Завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (1992). Била е прокурор и съдия, заместник-председател на Върховния касационен съд. Доктор по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2004), магистър по право на Европейския съюз (2007), хоноруван асистент по право в Катедрата по наказателноправни науки на СУ „Св. Климент Охридски“ (1996-2000).

Избрана за съдия в Конституционния съд на общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2018).