С 1.7 г. е намаляла средната продължителност на живота у нас за последните три години

0
22
Снимка: архив

Жените живеят със 7.5 години повече от мъжете

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020-2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния период (2019-2021 г.) намалява с 1,7 години. Това съобщиха днес от Националния статистически институт.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 68,3 години, докато при жените е със 7,5 години по-висока – 75,8 години.

Спрямо 2012 през 2022 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 2,3 години, докато при жените с 1,8 години.