Служителите във Външно прекратиха стачката

0
23
Министерството на външните работи

Останаха нерешени въпроси, казват от синдиката

Стачкуващите служители в Министерството на външните работи прекратиха стачката си. Това съобщиха от Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба (ПОДСДС).

Служители на МВнР започнаха стачни действия на 2 декември 2022 г. с искане за увеличение на заплатите, индексиране на командировъчните средства при дългосрочно и краткосрочно командироване и прекратяване на практиката за намаляване на основната заплата при дългосрочно командироване.

Проблем по време на стачката бе липсата на съдействие от страна на ресорните звена в МВнР, посочват от синдиката. По думите им вместо съвместно търсене на решения и активно предлагане на мерки и стъпки за разрешаване на възникналия колективен трудов спор от отговорните за това, се е създало допълнително разделение между служителите.

От синдиката посочват още, че постигнатото през декември увеличение на заплатите във ведомството между 9 и 60 %, не е било съгласувано със стачкуващите служители. Това увеличение не засяга служителите на МВнР зад граница, с което се задълбочава разделението и неравното третиране, смятат от синдиката и допълват, че увеличението не засяга и заплатите на постъпващите в системата млади дипломати – с изискване за минимум два чужди езика и образователна степен магистър.

Нерешени, според синдиката, цитиран от БТА, остават и въпросът за актуализацията на командировъчните средства, и проблемът с намаляването на основната работна заплата при заминаване на работа в задграничните представителства на България.