Социалните партньори  с резерви към проектобюджета на кабинета „Петков“

0
79
правителството
Министерският съвет

Това стана ясно след заседание на НСТС

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе дистанционно заседание, свикано от министъра на финансите Асен Василев. Правителството, синдикатите и работодателите обсъдиха бюджета на здравната каса, общественото осигуряване и държавния бюджет.

От прессъобщението става ясно, че няма единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони на кабинета „Петков“. По проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. КТ „Подкрепа“ и ССИ подкрепят с бележки, БТПП принципно подкрепя, но също има бележки. БСК и КНСБ – се въздържат от цялостна подкрепа, АИКБ и КРИБ не подкрепят.

АИКБ изразява резерви относно средносрочната бюджетна прогноза и подкрепя с препоръки проекта на Закон за държавния бюджет за 2022 г. Независимо от наличието на определени положителни мерки, които са предвидени, БСК изразява резерви към проекта на Закон за държавния бюджет и мотивите към него. БТПП принципно подкрепя; ССИ подкрепя с бележки; КРИБ не подкрепя. КНСБ оценява позитивно усилията на правителството в ключови сектори, като изразява категорично несъгласие с политиката по доходите и в данъчната система.

Като подкрепя определени, заложени в проекта политики, КТ „Подкрепа“ изразява редица препоръки за по-устойчив бюджет 2022.

АИКБ и ССИ подкрепят проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г., БТПП и КРИБ принципно подкрепят, но с бележки; БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа“ – се въздържат от подкрепа.