Жана Величкова: „Законът за храните покрива паразитиращ бизнес“

Според нея изискването изворите да бъдат изписани с един път и половина по-големи букви от търговската марка, ще доведе до хаос на пазара и объркване на потребителите

0
175
храни
Жана Величкова

Създават се предпоставки да изчезне гаранцията за качеството на продукта, убедени са от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

С приетия на първо четене Закон за храните се създават предпоставки да изчезне гаранцията за качеството на продукта, информирания избор на потребителя и се размива отговорността на бутилировачите на натурални води“. Това заяви Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Според нея чрез вмъкнатите тихомълком текстове в раздела за бутилираните води се закриля паразитиращ бизнес и се промотира модел, който спъва развитието на сектора.

Величкова изрази подозрение, че точно това е целта на зам. -председателя на Съюза на безалкохолната индустрия в България Васил Стоименов, собственик и на „Балдаран спринг“. Тя заяви, че чрез премахването на принципа „едно водовземно съоръжение – един бутилировач“ ще се създадат предпоставки за заблуда на потребителите.

„Ако се получи микробиологично заразяване на водата в едно находище и бъдат заразени 4 детски градини, кой ще бъде виновен? Ще се чуе една марка. И всички ще изгорят, защото хората ще спрат да купуват тази вода“, обясни г-жа Величкова.

Тя изрази недоумение, че в парламента се правят такива опасни експерименти и се взимат решения, които не стимулират разработване на свободния воден ресурс.

„В момента се използват само 13 от общо 144 находища, за 1/3, от които са издадени удостоверения за годност за питейна вода. Как ще дойдат нови инвеститори да разработват находища? Нали ще извървят целия път от разработване на находището, през изграждане на фабриката, ще инвестират в маркетинг, в доверието на потребителя и накрая ще се позволи на друг бутилировач да дойде и да се възползва от всичко това“, коментира Величкова.

Оказва се, че Васил Стоименов работи 4 години в нарушение на правната уредба, тъй като и в момента е забранено вода от едно водовземно съоръжение да се бутилира с повече от 1 марка. Величкова нарече жалък опит за популизъм твърдението, че Асоциацията иска да заличи имената на българските извори.

Според нея изискването изворите да бъдат изписани с един път и половина по-големи букви от търговската марка, ще доведе до хаос на пазара и объркване на потребителите. „В магазина ще видим бутилки с названия „Пепяляшка“, „Пералнята“. Колегите от Горна Баня ще трябва да кръстят водата си „Домус Дере – Сондаж 4“, илюстрира промените с примери Величкова.


Тя подчерта, че 

фирмите от Асоциацията, която представлява 70% от пазара на минерални и натурални води, водят борба за ясни правила в бизнеса в защита на обществения интерес.

 „Ние инвестираме в налагане на марки, в разкриване на нови работни места, в развитие на общностите“, подчерта Величкова. И заяви, че в интерес на 1 човек се поставя под риск цяла индустрия и здравето на потребителите.

Ако българин поиска да бутилира „Евиан“ във Франция, френската държава дали ще му позволи? Не. Защото такъв модел в Европа не съществува“, заключи Величкова.

Тя обясни, че Асоциацията е член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода, докато Васил Стоименов чете европейското законодателство както дяволът чете евангелието и не прави разлика между директива и регламент с пряко действие.