Президентът наложи вето върху промените в екозакона

Според президента държавата трябва да създава не само регулации, но и ефективен контрол

0
21
Радев
Президентът Румен Радев

Държавният глава срещу премахването на втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите от закона, с които се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове във връзка с околната среда и биологичното разнообразие.

Според президента, за да изпълни конституционното си задължение за осигуряване опазването на околната среда, държавата трябва да създава не само регулации за съхраняването и възпроизводството на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане.

С този основен аргумент президентът налага вето върху промените в Закона за опазване на околната среда, както и поискаха много природозащитни организации. Припомняме, вчера от работодателските организации подкрепиха промените и призоваха Румен Радев да не спира закона.

Такъв контрол се осъществява от административните съдилища, чиято правозащитна функция се реализира на две инстанции. Премахването на втората инстанция намалява интензитета на защитата, необходима за гарантиране на околната среда като конституционно призната ценност.

Отпадането на втората съдебна инстанция е мотивирано със съкращаване на времето за реализирането на обекти с национално стратегическо значение. Екологичното законодателство е превантивно насочено – да не настъпят непоправими екологични последици, гаранция за което е и съществуващото двуинстанционно съдебно производство.

Президентът Радев изразява увереност, че Народното събрание ще намери добрия баланс между приоритетното и своевременно изграждане на значими стратегически обекти и контрола за спазване на законността.