Чиновници в МВР взели бонуси за едва 10 дни работа

Дирекция „Обществени поръчки” заработва реално в началото на декември мг.г.

0
1103
МВР
Снимка: архив

Филип Гунев „награждава“ с пари новосъздадена дирекция

Чиновници в МВР са получили парични награди за едва 10 дни работа, докато редовите полицаи могат само да мечтаят затова, научи Фрог.

Става дума за новосформираната Дирекция „Обществени поръчки” във вътрешното министерство.

Тя е създадена с постановление на правителството на Бойко Борисов от 6 ноември 2016 г. Според злите езици дирекцията е създадена да разпредели на правилните места отпуснатите от Европейската комисия 160 млн. евро за справяне с миграционният натиск към България. Какъв е смисълът от отделна дирекция за обществени поръчки, след като има дирекция „Правно-нормативна дейност” в МВР и обществените поръчки могат да бъдат отдел към нея ?, питат служители. И сами си отговарят, че трябва да бъдат назначени „наши” хора в нея.

Дирекция „Обществени поръчки” заработва реално в началото на декември мг.г. В нея се трудят предимно служители, командировани от други дирекции на МВР като „Защита на финансовите интереси на ЕС”-АФКОС.

Десетина дни след като стартира работата на 16 декември 2016 г. зам.-министърът на вътрешните работи Филип Гунев подписва заповед с която награждава осем служители с парични премии, които варират от 100 до 500 лв.

С друга заповед от същия ден Гунев награждава и шефът на дирекцията с парична премия от 600 лв.

Като мотиви за двете заповеди е посочено: „Успешно приключване на дейности за изпълнение на проектите по Споразумението за съфинансиране по фонд „Вътрешна сигурност”. Наградени са общо 8 души от 11-те служители на новоизлюпената дирекция.

Докато униформените полицаи не са получавали от три години пари за дрехи и обувки, чакат с месеци средства за извънреден труд чиновниците в МВР са награждавани за упорит, десетдневен труд с парични бонуси. За такива редовите ченгета могат само да мечтаят.