Членовете на ВСС от съдийската квота са избрани законно

Решението не подлежи на обжалване

0
59
съд
Реформаторите не знаят какви са правомощията на главния прокурор

ВКС отхвърли жалбата на Методи Лалов срещу избора им

Петчленният състав на ВКС и ВАС остави без уважение жалбата на Методи Лалов срещу избора на членове на ВСС от квотата на съдиите, съобщиха от пресслужбата на съда.

С Решение № 1/02.10.2017 г., постановено по дело № 34/2017 г. по описа на Гражданската колегия на ВКС, петчленният състав, определен по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. с чл. 29г, ал. 4 от ЗСВ (трима съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и двама съдии от Върховния административен съд), реши:

Оставя без уважение жалбата на Методи Лалов срещу Решение от 17.06.2017 г. на Комисията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, с което е обявена за избрана за член на ВСС Цветинка Пашкунова.

Оставя без уважение жалбата на Методи Лалов срещу Решение от 18.06.2017 г. на Комисията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, с което са обявени за избрани за членове на ВСС Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров.

Решението не подлежи на обжалване.

Пълният текст на решението е публикуван в страницата на ВКС в интернет, рубрика „Решения на ВКС по дела с изключителен интерес“.