Членовете на ВСС от съдийската квота са избрани законно

Решението не подлежи на обжалване

0
57
съд
Реформаторите не знаят какви са правомощията на главния прокурор
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Ясен Киров - ГЕРБ/СДС
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС
Ясен Киров - ГЕРБ/СДС

ВКС отхвърли жалбата на Методи Лалов срещу избора им

Петчленният състав на ВКС и ВАС остави без уважение жалбата на Методи Лалов срещу избора на членове на ВСС от квотата на съдиите, съобщиха от пресслужбата на съда.

С Решение № 1/02.10.2017 г., постановено по дело № 34/2017 г. по описа на Гражданската колегия на ВКС, петчленният състав, определен по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. с чл. 29г, ал. 4 от ЗСВ (трима съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и двама съдии от Върховния административен съд), реши:

Оставя без уважение жалбата на Методи Лалов срещу Решение от 17.06.2017 г. на Комисията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, с което е обявена за избрана за член на ВСС Цветинка Пашкунова.

ГЕРБ/СДС

Оставя без уважение жалбата на Методи Лалов срещу Решение от 18.06.2017 г. на Комисията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, с което са обявени за избрани за членове на ВСС Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров.

Решението не подлежи на обжалване.

Пълният текст на решението е публикуван в страницата на ВКС в интернет, рубрика „Решения на ВКС по дела с изключителен интерес“.