Хунтата на Радев изтегли още половин милиард лева дълг

0
164
Българска народна банка

Това става ясно от съобщение на БНБ

Хунтата на Радев, маскирана като служебно правителство буквално всеки ден закопава България с нови заеми. Днес от съобщение на Българската народна банка става ясно, че е изтеглен и изкупен нов дълг от 500 000 лева. Ето официалното съобщение на БНБ:

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г. (пет години) с падеж 24.02.2026 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 500 000 000 лв. и лихвен процент 0.00% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 10 ноември 2021 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 634 460 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 27 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.27. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.66 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 500 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 27 000 000 лв. при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите, допълват от банката.