Депутатите отхвърлиха ветото на президента за финансирането на партиите

0
29
парламент
Народното събрание

За“ гласуваха 129 депутати, „против“-84

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху измененията в Закона за държавния бюджте за 2019 г., с които се променя Законът за политическите партии и се дава възможност за отворено финансиране на партиите.

В зала гласуваха 214 народни представители. „За“ измененията гласуваха 129 депутати, „против“ бяха 84, а един натисна бутона „въздържал се“. Така законът бе повторно приет и президентското вето бе отхвърлено. С приетите промени политическите партии ще могат да получават дарения от юридически лица и еднолични търговци. С това се дават допълнителни възможности за финансиране на дейността на политическите партии, след като парламентът гласува намаляване на партийната субсидия до края на годината от 11 на 1 лев за получен действителен глас.

Политическите партии няма да могат да получават средства от юридически лица и от еднолични търговци, които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Отпада и ограничението дарението от едно физическо лице за една календарна година да не може да надхвърля 10 000 лв. Общините вече ще са задължени да предоставят безвъзмездно офиси на политическите формации.