Край на вечния длъжник – депутатите въведоха 10-годишна давност на дълговете

0
40
Снимка: архив

Те промениха Закона за задълженията и договорите

10-годишната абсолютна погасителна давност на частните задължения на физическите лица беше приета на второ четене от Народното събиране с промяна на Закона за задълженията и договорите.

Тя ще важи не само за новите, но и за заварените дългове.

С приетите промени с изтичането на 10-годишния давностен срок ще се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, стига те да не са отсрочени или разсрочени.

Това значи, че след изтичането на срока от 10 години за длъжниците няма да има никакви правни последици от факта, че не са погасили задължението си, а кредиторите им ще загубят парите си завинаги.

Става дума за дългове както към банки, фирми за кредити и комунални дружества, така и към всякакъв друг вид кредитори, включително други физически лица.
Законопроектът предвижда шест изключения, в които давността няма да се прилага.

Това са:

– от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество, решили да обединят своята дейност;
– за непозволено увреждане;
– за неоснователно обогатяване;
– за издръжка;
– за трудово възнаграждение;
– за обезщетения по Кодекса на труда.

Гратисният период за влизането в сила на новите текстове е съкратен от 6 на 3 месеца.