Отпадат 12 хартиени удостоверения, сред тях и за граждански брак

Предстои и процес на дигитализация на базите данни отпреди 2000 г

0
68
оставка
Аегенцията по вписванията ще има нов шеф.

До края на годината променят 49 закона,за да стане това факт

12 хартиени удостоверения отпадат, сред тях е и това за граждански брак. Това стана ясно от думите на председателя на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) Росен Желязков след редовното заседание на кабинета.

По думите му решението на правителството дава насока за отпадането на необходимостта от предоставянето на 12 хартиени удостоверения, които участват в няколкостотин административни услуги. За целта до 31 декември 2017 г. трябва да бъдат извършени промени на 49 закона и 70 подзаконови нормативни актове.

Осем от издаваните до момента на хартиен носител удостоверения могат да отпаднат веднага след като бъдат извършени нормативните промени, а за отпадането на други четири документа е необходимо първо процесите зад тях да бъдат дигитализирани.

Това са удостоверенията за данни в регистър БУЛСТАТ, за граждански брак, за вписани обстоятелства, заличавания и отбелязвания в Имотния регистър по партида на физическо и, на четвърто място, на юридическо лице.
За удостоверенията за граждански брак Росен Желязков коментира, че в регистрите за граждански брак в дигитален вид съществуват актовете, издадени след 2000 г. или за лицата, родени след 1984 г. „Данните за лицата, родени преди това, трябва да бъдат дигитализирани по общини.

Предстои и процес на дигитализация на базите данни отпреди 2000 г. за сделки, нотариални актове и други нотариални документи, налични единствено на хартиен носител в 113-те структури на Агенцията по вписванията в страната, посочи Желязков.
Според него 12-те удостоверителни режима на хартиен носител, посочени в решението, имат въздействие върху над 1 милион предоставяни услуги годишно и са свързани с множество други административни услуги. „Това е само началото и предстои следващ етап с нови нормативни изменения”, подчерта той и уточни, че дотогава дигиталните и хартиените процеси в администрацията ще съществуват паралелно. „В процеса на отпадане на хартиените удостоверения и на промяната на аналоговото, „хартиено“, мислене обаче трябва да бъдат ангажирани и служителите”, каза още той.
От своя страна вицепремиерът Томислав Дончев призова да се говори повече за „хуманизация“ на административното обслужване, отколкото за „административна реформа“. Той бе категоричен, че гледат на административните процеси през очите на гражданите и това е правителствен приоритет. „На инспекторатите на всички министерства и ведомства ще бъде възложено да проверят всички предоставяни от съответната администрация услуги и дали те отговарят на базисните критерии, каквито са обслужване на едно гише, непрекъсваемост на процеса по предоставяне на услугата, подходяща среда за гражданите в институциите, наличие на указателни табели и други“, каза още Томислав Дончев.