12 хартиени справки от администрацията отпадат от септември

Голямата цел е основните администратори на данни да обменят информация по автоматичен път

0
81
справки
Хората няма да се редят на опашки с часове за справки

След тях са удостоверение за брак и документи за задължения към НАП

12 удостоверения няма да бъдат изисквани на хартия от месец септември, съобщи на брифинг в Министерски съвет след редовното правителствено заседание председателят на Агенцията за електронно управление Росен Желязков.

Той заяви, че голямата цел, която предстои пред държавата, е основните администратори на данни да обменят информация по автоматичен път. По думите му това означава, че не трябва да има нито куриерстване от страна на гражданите и бизнеса, нито активно поведение от страна на администрацията. Според него автоматичният обмен на данни ще се случи по силата на пътната карта и сроковете, предвидени в нея са до края на 2018 г.

12-те удостоверения са: Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издадено от Агенция по вписванията; Удостоверение за вписани, отбелязани и заличавани по партида на юридическо лице в Имотния регистър; Удостоверение за вписване, отбелязване и заличаване по партида на физическо лице в Имотния регистър; Удостоверение за актуално състояние в Търговския регистър; Удостоверение за липса и наличие на задължение на публични държавни вземания и събирания от митническите органи;

Удостоверение за семейно положение, издавано от Общинска администрация; Удостоверение за съпруг, деца, издавано от Общинска администрация; Удостоверение за брак, издавано от Общинска администрация; Удостоверение за наличие, липса на задължения, издавано от НАП; Удостоверение УП 7 за размер и вид на пенсия, издавано от НОИ; Удостоверение УП 8 за доход от пенсии и добавки, издавано от НОИ; Удостоверение за издаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.