Съдът на ЕС отмени глоба на Българския енергиен холдинг по донос на Сашо Дончев

0
65
ек
Снимка: архив

Магистратите отсякоха, че БЕХ не е злоупотребил с господстващо положение, като е отрязал „Овъргаз“ от достъпа до газовата инфраструктура

Общият съд на ЕС отмени решение на Европейската комисия, с което Българският енергиен холдинг е злоупотребил с господстващото си положение, като е отказал достъп до стратегически газови инфраструктури в България. Това съобщава БНР.

През 2018 г. ЕК глоби БЕХ със 77 068 000 евро. Тази глоба също е анулирана.

Причината за санкцията според Комисията е, че холдингът заедно с дъщерните му държавни дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ е блокирал достъпа на компанията „Овергаз“ до ключова газова инфраструктура в България. Това е нарушение на антитръството законодателство на ЕС.

Става дума за газа от Русия, който се пренася през Украйна, а след това през Румъния главно по румънския транзитен газопровод 1, стопанисван от местния оператор „Трансгаз“. По силата на споразумение от 2005 г. „Булгаргаз“ получава изключително право на ползване на този газопровод до края на 2011 г. Споразумението е удължено до 2016 г.

„Овергаз“ подава жалба до Комисията през 2010 г. След направено разследване, през 2018 година Комисията констатира, че поведението на тези дружества представлява злоупотреба с господстващо положение на пазара за доставка на газ в България. То се състои в отказа да се предостави достъп на трети лица, включително на „Овергаз“, до румънския транзитен газопровод, както и до газопреносната мрежа и до газохранилището в Чирен в периода 30 юли 2010 – 1 януари 2015 г.

Според Комисията, това е попречило на конкурентите на „Булгаргаз“ да развият предлагането си на територията на България. Ето защо Комисията налага на посочените дружества глоба от над 77 милиона евро.

БЕХ и дъщерните му дружества обаче подават пред Общия съд на ЕС жалба.

Според решението на Общия съд от днес, Комисията не е доказала, че поведението на „Булгаргаз“ във връзка с достъпа до румънския газопровод 1 е в основата на трудностите, с които се сблъскват трети лица, желаещи да получат достъп до тръбите, за да доставят газ от Русия до България. Така всички нередности, които хипотетично е възможно да са допуснати от „Булгартрансгаз“  във връзка с газопреносната мрежа и с газохранилището в Чирен, не могат да представляват нарушение на правилата на конкуренция на ЕС. Нито едно предприятие не е могло да навлезе на българския пазар на газ без достъп до румънския газопровод 1.

Общият съд приема също, че Комисията не е дала възможност на БЕХ да развие напълно позицията си по отношение на нарушението, в което е упрекнат. Така тя е нарушила правото на холдинга на защита.

Решението може да се обжалва в рамките на два месеца.