Бизнесът в Бургаско: Идеята за унифицирани преместваеми обекти по морето е чудесна

Това според тях е добро решение за дребните търговци

0
130
море
Макети на унифицирани преместваеми обекти по морето. Идеята е на Министерство на туризма.

Предприемачите харесват идеята за единна визия на обектите по морето

Малкият и средният бизнес харесват идеята да има единна визия на преместваемите обекти по морета. Бизнесът обаче иска разрешителното за работа да бъде удължено, след като предприемачите инвестират в павилионите. Това заяви Николай Димитров, председател на Асоциацията за защита на малкия и средния бизнес.

-Какво мислите за това – обектите да са унифицирани, да имат еднаква визия?

-Аз представлявам браншова организация за такива преместваеми обекти в Бургас -Асоциацията за защита на малкия и средния бизнес, и считам, че идеята е добра. Видях визията и ми харесва. Това за мен и дребните търговци е добро решение.

Освен че ще са красиви, тези обекти ще бъдат и на разрешените места, там където има разрешение за търговия. В последните години в Слънчев бряг тези павилиони бяха разхвърляни кой където намери за добре. Направени бяха от различни материали: дърво, ламарина, желязо. Това не трябва да се допуска. Това е Слънчев бряг и е европейски курорт, дори да има и кампания срещу него. В курорта идват много туристи. Досега какво беше – един щендър от ляво, друг от дясно.

Това затрудняваше и достъпа до плажа. Ако експериментът е успешен в Слънчев бряг, може ли да се приложи и в други курорти? Да, защо не. Убеден съм, че в Слънчев бряг това е добра идея и ще допринесе за туристи, ще е в полза и на търговците. През годините имаше и много нелоялни търговци, които се възползваха от положението и хаоса. Аз като председател на Асоциацията през годините съм се убедил, че унифицираните обекти имат предимство. Смятам, че това е добра идея. Това, което беше досега, не беше приятно нито за окото, нито за туристите.

Какво ще се промени след въвеждането на тези унифицирани обекти?

-Това ще доведе до регламент, който ще реши част от наболелите проблеми, натрупани през годините. Как гледат на идеята вашите колеги, които ще се наложи да направят инвестиция в тези преместваеми обекти, като ги закупят? Това е много важен въпрос за нас. Освен направената инвестиция от дребните търговци е важно да се оцени и техният труд, който полагат. Защото даденият търговец полага усилия да привлече клиенти и да развие бизнеса. Това според мен трябва да се отплати, като се удължи срокът на разрешителното на търговеца. Ако е възможно, срокът по ЗУТ разрешава до 5 години, да се разрешава дейност на определеното място за максималния срок. През тези 5 години търговецът ще си избие инвестицията.

-Да разбирам, че вие искате закупуването на преместваем обект да е обвързано със срока на разрешителното за дейност на определеното място в курорта?

Това е справедливо според нас. Туристите, като са доволни, на другата година пак идват при нас, ние вече сме разработили обекта. Трябва да се помисли и за срока, да е по-дълъг. Сега какви са сроковете на разрешителните? Различните общини дават различни срокове на разрешителните от 1 до 5 години. В Бургас в момента правим предложения да се възползваме от максималния срок на разрешителните от 5 години.