73.5 години е средната продължителност на живота в България

0
42
Снимка: Pixabay

В градовете хората живеят средно 3 години по-дълго, отколкото тези в селата

Средната продължителност на живота в България за периода 2021-2023 година е 73,5 години, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо предходния двугодишен период тя се е увеличила с година и половина.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определя и различната средна продължителност на живота при тези категории от населението.

В сравнение с 2013 година през 2023 се отчита намаление на продължителността на живота на мъжете – средно с 1 година, а на жените – с малко над половин година.

В градовете хората живеят средно 3 години по-дълго, отколкото тези в селата.

Очакваната продължителност на живота варира от малко над 70 години в област Видин до почти 75 години и половина в областите София-столица и Кърджали.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Враца – почти 8 години и половина, а най-малка в Шумен – малко над 6 години.

Националният статистически институт отчита и очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години, която е средно 15 години, като за мъжете и жените е съответно 13 и малко над 17 години.

В сравнение с 2013 година през 2023 очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, намалява точно с половин година.