Досегашната посланичка в Германия е назначена за зам.-министър на външните работи

0
242
Елена Шекерлетова Снимки: МС

Кадър на БДЖ става заместник-министър на труда и социалната политика

Елена Шекерлетова е назначена за заместник-министър на външните работи. До този момент е била извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия. В периода 2017-2019 г. е била постоянен секретар на Министерството  на външните работи, а преди това е била извънреден и пълномощен посланик на страната ни в Република Австрия. Елена Шекерлетова е дългогодишен служител на Министерството  на външните работи. Владее, респективно ползва, немски, испански, английски, руски и китайски езици. Завършила е Софийския университет ”Св. Климент Охридски”, специалност „Право”, специализирала е Конституционно и международно публично право в Макс-Планк-Институт, Хайделберг. Елена Шекерлетова е награждавана многократно като дипломат.

Десислава Стоянова e назначена за заместник-министър на труда и социалната политика. Тя има богат професионален опит в управлението и развитието на човешките ресурси, натрупан в последните 18 години в частния и държавния сектор. От 2017 г. до момента ръководи дирекция „Човешки ресурси“ на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, където отговаря за цялостната дейност по управление на персонала в компанията и нейните структури в страната. Сред основните й отговорности са още разработването и координирането на дългосрочни проекти за заетост за интегриране на образованието в бизнеса. В периода 2004 – 2017 г. заема ръководни позиции в корпоративния сектор. Десислава Стоянова притежава магистърски степени по „Трудова и организационна психология“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и по специалност „Икономист-счетоводител“ от Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов.