Нов исторически рекорд, беляза последния месец от управлението на редовния кабинет

0
202

Всички факти сочат провала във финансово-икономическата политика на страната

Лъчезар Борисов, фейсбук

Лъчезар Борисов Снимка: МС

България реализира нов исторически рекорд на годишната инфлация след управлението на Жан Виденов.

Годишната инфлация, отчетена от НСИ за месец юли достигна 17,3%.

Най-засегнати остават нискодоходните групи защото през изтеклите 12 месеца:

Хранителните продукти и безалкохолните напитки поскъпват с 24.2% на годишна база.

Цените на стоките и услугите от група „Жилища, вода електроенергия, газ и други горива“ скачат с 21.4%.

Транспортът е поскъпва с 31.4%.

Общественото хранене вече ни струва с 20.9% повече.

Общо цените на нехранителните стоки скачат с 17,2%.

През месец юли 2022 г. цените на стоките и услугите от малката потребителска кошница са поскъпнали с 12.1% при база декември 2021 г.

Натрупаният инфлационен данък доведе до:

Реална загуба на покупателна способност за работещите с около 10%, поради по-бавния ръст на заплатите.

159.6% ръст на заемите и кредитите, усвоени от домакинствата с цел покриване на разходите.

Инфлационният данък вече не работи в полза на бюджета, тъй като официалните данни, представени от Министерството на финансите сочат, че:

В началото на годината разликата между декларираните и невнесени приходи е 210 милиона лева, а в средата на годината – 600 милиона лева.

Разликата между декларирани и невнесени приходи е в частта за ДДС и за осигурителните вноски.

Приходите от ДДС от сделки на територията на страната растат с пренебрежимо по-малки темпове от ръста на инфлацията.

Всичко това говори за ръст на сивата икономика, и срив в потреблението на населението.

НСИ обяви свиване на потреблението на домакинствата за основни хранителни продукти.

Предстои да се емитира нов значително по-скъп държавен дълг, който да допълни приходната част на бюджета.

Всички факти сочат провала във финансово-икономическата политика на страната. Оставаме с надежда месец юли да бъде последния месец с рекордна годишна инфлация.