Връщат изпитите на „полигон“ за кандидат-шофьорите

Държавата с нови мерки срещу катастрофите

0
111
шофьори
Държавата с нови мерки срещу катастрофите.

Вместо ДАИ-КАТ поема изцяло контрола на пътя

Министерството на транспорта започва обществени обсъждания за въвеждането на възможни мерки, които да подобрят пътната безопасност в страната. Това обяви ресорният министър Росен Желязков по време на конференция, организирана от МВР и Европейската харта за пътна безопасност.

„Ние сме изправени пред тъжна статистика, която освен цифри, касае и хиляди човешки съдби. Опазването на живота и здравето на всички участници в пътното движение е основен приоритет на правителството“, увери транспортният министър.Според него само съвместните координирани усилия на държавните институции и обществото могат да доведат до конкретни резултати в борбата срещу пътния травматизъм. „Основните усилия за решаването на тези проблеми бяха насочени предимно към увеличаването на размера на санкциите за нарушителите, но очевидно това не е достатъчно“, отбеляза министърът.

Желязков коментира, че при изработването на новата стратегия на страната ни за пътна безопасност, която ще обхваща периода 2020-2030 г., трябва да се направи задълбочен анализ на сегашното ниво на пътна безопасност и добрите европейски практики.“Трябва да се определят основните фактори, оказващи съществено влияние върху безопасността по пътищата. Първо – поведението на участниците в движението, безопасността на пътната инфраструктура, техническата изправност на превозните средства, подготовка на водачите и контролът. В изработването на новата стратегия трябва да вземат участие както визионери, така и практици, но и представители на гражданския сектор“, препоръча транспортният министър.

Росен Желязков отбеляза, че ръководеното от него ведомство стартира обсъждането на серия от мерки, с които да бъдат преодолени негативните тенденции, сред които по-добра подготовка на кандидат-шофьорите и по-строг контрол при полаганите от тях изпити. Обсъжда се и вариант за възстановяване на обучението и изпитите на полигон. При теоретичните изпити има идея за намаляване на броя на въпросите и въвеждането на видео-казуси, които да тестват знанията и реакциите на изпитваните.

Във връзка с техническата изправност на автомобилите от министерството обмислят въвеждане на чип в стикерите за преминат технически преглед, който да позволява дистанционно четене на данните. За първи път се предвижда и въвеждане на регистрационен режим и контрол спрямо автосервизите, а те ще трябва да дават гаранция от 6 месеца за извършваните от тях ремонти.

„По отношение на контролната дейност, една от основните мерки, които предвиждаме и ще предложим за законодателно уреждане е прехвърлянето на контролната дейността на пътя от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ към МВР“, отбеляза още транспортният министър.