Заради забавяне на дела ще бъдат заличавани вещи лица

Въвеждат и конкретен критерий за бързина на експертизите

0
54
служби
СГС скочи на Кирил Петков.
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС Ясен Киров - ГЕРБ/СДС
Николай Димитров - ГЕРБ/СДС
Ясен Киров - ГЕРБ/СДС

Те трябва да притежават степен „магистър“ или „бакалавър“

По-високи критерии при подбора на вещи лица и съответно по-високо заплащане на труда им са едни от основните промени в наредбата за вещите лица, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане след продължителен дебат и нанесени предложения на участниците в извънредното заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, проведено на 21 ноември.

Едно от условията, на което трябва да отговарят вещите лица е да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“. Високата образователна степен е предпоставка за задълбочени знания в областта на науката, изкуството или техниката.

ГЕРБ/СДС

Не се лишават от възможността да бъдат вещи лица и специалисти, които са със завършено средно образование, като изискването за тях е обвързано с по-дълъг професионален стаж, което е гаранция за професионализъм в конкретната област.

За подобряване на бързината на процеса и качеството на изготвяните експертизи за първи път се въвежда и конкретен критерий за бързина на експертизите, по които вещите лица да бъдат заличавани от списъците, ако затрудняват процеса.

Увеличава се размерът на почасовото възнаграждение на вещите лица, като същото се определя като 3% от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата. Експертите вече ще получават и допълнително възнаграждение за работа в почивните дни, но само когато изрично от възложителя е посочено, че експертизата следва да бъде извършена в условията на извънреден труд.