Конституционният съд: Парламентът е нарушил Конституцията, като е отхвърлил оставката на Делян Добрев

Подписано е с особени мнения на съдиите Кети Маркова, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев и Филип Димитров

0
59
оставка
Делян Добрев

Решението е взето със 7:4 гласа

Конституционният съд обяви за противоконституционен отказа на Народното събрание от 4 октомври 2017 г. да прекрати предсрочно пълномощията на народния представител Делян Александров Добрев на основание на подадена от него на 3 октомври 2017 г. оставка.

Решението е подписано с особени мнения на съдиите Кети Маркова, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев и Филип Димитров.

Съдиите Кети Маркова и Анастас Анастасов считат, че искането е допустимо и разгледано по същество е неоснователно. Съдиите Гроздан Илиев и Филип Димитров намират искането за недопустимо.

На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.