Национален оперативен център ще се бори с войната по пътищата

Той ще работи 24 часа, 7 дни в седмицата

0
54
пътищата
Заседанието на комисията. СНИМКА: МВР

Идеята е на вътрешния министър Младен Маринов

На първото си заседание като председател на Държавно-обществената комисия по безопасност на движението министърът на вътрешните работи Младен Маринов направи предложение да бъде създаден Национален оперативен център по пътна безопасност. В центъра да бъдат включени експерти от МВР, МРРБ (в частност Агенцията за пътна инфраструктура) и МТИТС (в частност ИААА).

Това да бъде чисто оперативно звено, което да работи 24 часа, 7 дни в седмицата и да бъде за сметка на кадровия потенциал и ресурс на трите министерства.Това съобщиха от МВР.

Според министър Маринов центърът ще даде резултати незабавно, тъй като идеята е в реално време с наличния ресурс да бъдат координирани действията и разпределяни силите на министерствата, имащи отношение към организацията на пътната безопасност.

Вътрешният министър даде пример с вече съществуващото оперативно звено в МВР, което обединява полиция, НАП, митници – ситуираният в ГДБОП Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари, който дава отлични резултати, работейки с всички териториални структури.

Създаването на оперативно звено по пътна безопасност ще даде възможност да повишим ефективността от средствата и правомощията, с които разполагат нашите министерства, допълни Младен Маринов.

В рамките на заседанието бе обсъдена визията на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно политиката по осигуряване на безопасността на движението.

Обсъден бе проект на мерки за подобряване на безопасността на движението до 2020 година, в изпълнение на целта, поставена в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението през периода 2011-2020 г.

Коментирани бяха и мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия през зимния сезон, както и предложение за финансиране на проекти от фонд „Безопасност на движението“.

Участниците в комисията изразиха категоричната позиция, че усилията на всички институции, ангажирани с този проблем, трябва да се съсредоточат върху мерките така, че да личи ангажираността на всички институции. Превенцията и възможностите за влагане на повече ресурси за опазване живота на участниците в движението по пътищата трябва да бъдат водещи, бе заключението на експертите.