Асоциацията на прокурорите: Тероризмът, насочен срещу Гешев, означава подриване на държавността

0
30
Снимка: архив

Българските магистрати не могат да бъдат сплашени

Асоциацията на прокурорите излезе с декларация по повод безпрецедентен акт на насилие срещу Главния прокурор на Република България. Те за   явяват, че няма да е пресилено да го нарекат терористичен акт. Нещо повече.

„Днес станахме свидетели на дръзко и безцеремонно, невиждано досега нападение срещу законността и демократичните устои в страната, грубо погазване принципа на правовата държава и агресивно вмешателство в независимостта на съдебната власт, без еквивалент до момента.

Асоциацията на прокурорите в Република  България не може да остане безучастна пред тази невиждана по своите мащаби проява на агресия, която се явява безпрецедентна атака не само против личността на г-н Гешев и неговото семейство, не само срещу личната неприкосновеност на редовите български магистрати и техните семейства, а изобщо срещу правосъдието и цялостния правов ред в страната.

От името на цялата професионалната общност на прокурорите изразяваме категоричната си позиция на непримиримост и остро осъждаме подобни дръзки заплахи за живота и здравето на който и да е магистрат и членовете на неговото семейство, още повече, че в случая е съществувала реална опасност и за неограничен брой граждани“, пишат те и добавят: „Противопоставяме се категорично на всяка форма на агресия като тотално неприемлива в една демократична и правова държава, ориентирана към европейските ценности. Тероризмът във всичките му форми създава смут и страх в населението, а насочен срещу фигура като Главния прокурор означава, че целта е подриване на държавността, погазване на конституционния ред и законност и цялостно застрашаване върховенството на правото.

От дълго време Прокуратурата е подложена на масирани атаки от различни посоки и предимно от политическите среди, което цели разединение. Вчерашният атентат срещу държавността показа, че когато властите са разединени, никой не е в безопасност. Това е терористичен акт срещу държавата, в лицето на един от тримата висши представители на съдебната власт. Много добре планирано и професионално подготвено и изпълнено смъртоносно покушение, без следа от угризения за съдбата на възможните жертви. В България вече никой не е в безопасност след днешния ден.

Въпреки чудовищното посегателство, Прокуратурата на Република България е силна и непоколебима в борбата с престъпността. Българските магистрати не могат да бъдат сплашени. Дошло е време престъпниците да разберат колко ефективна може да бъде българската държава в защита на своите граждани.

Оставаме последователни в непримиримостта си към всякакви форми на атаки към магистрати не само от системата на ПРБ, а изобщо към съдебната власт, защото днешният атентат представлява грубо посегателство срещу независимостта на съдебната система“, катгорични са прокурорите.

„Животът и сигурността на всеки български гражданин, в това число и на българските магистрати, са неприкосновени и са гарантирани от Конституцията и законите. Призоваваме всички институции, гражданското общество и медиите да осъдят остро това посегателство!  Обратното би означавало да позволим на престъпността, хаосът и произволът да доминират в страната ни, което е недопустимо в едно цивилизовано гражданско общество“.

„Апелираме към Прокурорската колегия на ВСС да излезе с Декларация в съответствие с действащия Механизъм за публична реакция на Прокурорската колегия на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурори и следователи, одобрен с Решение на Прокурорската колегия на ВСС по Протокол № 9/20.03.2019г., която да бъде публикувана в Публичния регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт и да бъде изпратена до всички отговорни европейски институции, защото в случая се касае не за персонална атака срещу личността на г-н Иван Гешев, а за мащабно посегателство срещу устоите на съдебната власт с цел сплашване, отслабване и разединение“.

Те заявяват, че сега е моментът гилдията да се консолидира в защита на своята независимост. Само могъща, единна и твърда обществена реакция може да промени това.

„Ето защо, ние, членовете на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, призоваваме към единна институционална реакция по повод безпрецедентния теротирстичен акт. На 02.05.2023г. всички магистрати в страната обявихме нашето единство, като излязохме пред съдебните палати и се обявихме категорично срещу опитите да бъдем сплашени чрез намеса в независимата съдебна система, и изказахме съпричастност към нападението над г-н Гешев, както и своята безусловна подкрепа към труда на българските магистрати, които въпреки огромния натиск, на който са подложени, изпълняват ежедневно и почтено служебните си задължения“, отбелязват те в заключение.